Montesa Territori Viu sosté que la pedrera de Montesa és monte públic i sol·licita a l’Ajuntament i Conselleria recuperar la propietat i gestió dels terrenys miners

Aquestos terrenys, unes 100 fanecades, van ser venuts per l’Ajuntament de Montesa fa ja un temps, per posteriorment ser autoritzats com a zona minera per l’extracció d’àrids.

“MONTESA, TERRITORI VIU” (MTV), vol que s’investigue la propietat dels terrenys de la Serra Grossa próxims a la Via Augusta, per que segons la documentació gràfica publicada per la Conselleria de Medi Ambient, els terrenys que ocupa l’actual pedrera de Montesa “Áridos Mangay” formen part del Monte d’Utilitat Pública nº 78 “La Umbria” i per tant, emparats per la legislació forestal espanyola.

Segons l’article 14 de la llei de montes 10/2006, els montes d’utilitat pública no poden ser venuts. Per tant, la venda de 100 fanecades de terrenys forestals, clasificats d’utilitat pública que feu als anys 90 l’Ajuntament de Montesa, possiblemt, no s’ajusten a dret i segons llei, els terrenys poden encara recuperar la seua titularitat pública en base a investigacions que estan obligats a fer en este cas, tant l’ajuntament com la Conselleria de Medi Ambient.

Des de MTV consideren que l’ajuntament de Montesa, dirigit pel popular José Albalat, està davant d’una oportunitat d’or per aclarir la propietat d’uns terrenys que des de fa anys, diferents empreses exploten sense pagar canons d’aprofitament i amés a més, provocant greus molesties tant als agricultors com als residents de la zona.

En la plataforma comarcal “MONTESA, TERRITORI VIU” preocupa i molt, que una vegada pare l’explotació de la pedrera actual, l’empresa explotadora utilitze el gran forat que està fent, per instal·lar un abocador de residus; donat que aquesta zona està considerada apta per l’administració autonòmica per tal d’acollir residus, el que sumat a la nova pedrera que projecta Corporación F. Turia (HORLESA-CEMENTVAL) seria la ruïna per a un poble agrícola amb gran potencial turístic com Montesa i que afectaria també al pobles limítrofs com Canals, Vallada i L’Alcúdia de Crespins, que ja s’han manifestat en contra del projecte miner.

Per tot açò, MTV esta reclamant des de finals de febrer de 2009 (sense obtindre encara cap resposta), que tant l’Ajuntament de Montesa com la Conselleria de Medi Ambient, facen les gestions oportunes per tal què els terrenys ocupats per la pedrera, deixen de ser de titularitat privada i tornen a ser del poble tal i com marca la llei.