Molt a prop d’iniciar la segona fase de la recuperació del Barranc de Barxeta

El projecte “un barranc de tots” continua avançant i en breu s’inicien les plantacions
La proliferació de la canya (una de les 100 espècies invasores més perilloses i nocives a escala mundial per la seua capacitat de desplaçament de la vegetació autòctona) al llit del Barranc de Barxeta és un problema greu que calia abordar per part de l’Ajuntament de la Pobla Llarga i s’ha iniciat un projecte de restauració, amb la col·laboració de la Fundació Limne.

La primera fase d’eliminació del canyar mitjançant desbrossaments i arrencada del rizoma per evitar la reposició constant de les tiges se està finalitzant en un tram i a principis de març s’iniciarà la plantació d’espècies autòctones de riu adaptada a les peculiaritats d’este espai fluvial de règim típicament mediterrani.

L’Ajuntament de La Pobla Llarga i la Fundació Limne volem que aquest projecte siga el més participatiu possible, fent d’ell una oportunitat per deixar de viure d’esquenes al Barranc. És per això que, de manera paral·lela a les obres de restauració que esta fent el personal contractat per l’Ajuntament, “s’organitzaran jornades de voluntariat per donar a conèixer què se està fent i com podem continuar millorar el Barranc”.

La mobilització de la població escolar és fonamental i s’ha celebrat Consell Escolar Municipal per a tractar, entre altres, aquest tema i la predisposició de tots va ser excepcional. “És d’agrair com tota la comunitat educativa de la Pobla Llarga ha respost a aquest projecte i s’obrin moltes possibilitats educatives gràcies a “un barranc de tots”, comenta la regidora d’educació, Sonia Bellver.

Es mobilitzarà la població escolar per tal de baixar al barranc i plantar vegetació autòctona, sobretot helòfits, que són plantes que depuren les aigües dels rius i contribueixen a augmentar-ne la qualitat i més endavant es crearan grups de voluntariat que controlen l’estat del Barranc i ens ajudaran a discernir què més podem pel nostre Barxeta.

Aquest projecte pot aportar molt al nostre poble, no sols per poder veure un Barranc sense canyes sinó per la unió que pot generar en tots els poblatans al voltant d’aquestes tasques de plantació i custòdia posterior”, afirma el portaveu de l’equip de govern socialista, Ximo Vidal.