Moció presentada pel BLOC el divendres passat en el ple de l’Ajuntament

En referència a l’antic IES Lluís Simarro

Joan Josep Garcia Terol regidor del BLOC a l’Ajuntament de Xàtiva, d’acord amb l’article 97 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta davant del Ple de l’Ajuntament de Xàtiva, per a la seua discussió i aprovació, la següent moció.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En la Junta de Govern Local del dia 19 d’abril de 2010, i en l’apartat 21.5 es va manifestar la intenció de l’Ajuntament de Xàtiva, previs els tràmits oportuns, de cedir gratuïtament per un període de 25 anys els edificis i instal·lacions de l’antic IES Lluís Simarro a la ‘Universidad Católica San Vicente Mártir’, per a la impartició d’ensenyaments de grau, amb la motivació que la dita Universitat, segons l’acord de la Junta de Govern, és una entitat sense ànim de lucre. Des del BLOC considerem que la cessió gratuïta d’aquest terrenys i edificacions a una entitat privada que cobra unes taxes molt elevades als estudiants, i que per tant no està a l’abast de tota la ciutadania, està fora de lloc, i també creiem que no es pot considerar que aquesta entitat privada no tinga ànim de lucro. Així i tot, considerem positiva la notícia que la Universitat Catòlica tinga interés en instal·lar-se a la nostra ciutat, però per les consideracions ja exposades, pensem que si ho vol fer aprofitant les instal·lacions de l’antic IES Lluís Simarro, això hauria de tindre alguna contraprestació.

Per altra banda, les relacions històriques de la nostra ciutat i les seues institucions amb l’Església han fet que entre tots els xativins i xativines hàgem contribuït tant a la construcció i enriquiment de molts edificis propietat de l’Església, com es pot veure en tots els documents històrics. Així mateix, les institucions públiques dediquen molts diners de tots els ciutadans i ciutadanes a restaurar edificis eclesiàstics que en alguns casos no tenen ús de culte actualment. Podem nomenar l’ermita del Puig, pendent de restauració per part de la Diputació, Sant Agustí, cedit per l’església amb condicions del que s’hi pot fer, o Sant Francesc, en el que s’han invertit molts diners en una restauració que no està acabada. A tot açò hauríem d’afegir el cas dels bens del convent de Santa Clara, inclosos alguns quadres valuosos, que es van adquirir amb els diners que molts xativins i xativines van donar al convent en els seus llargs segles d’existència. Per tot açò considerem adient l’ocasió per reclamar per a tota la ciutadania aquests bens.
És per tot açò que l’Ajuntament de Xàtiva, i a proposta del BLOC, acorda:

ACORD:
Instar a la Junta de Govern Local per tal que rectifique l’acord adoptat en la seua sessió del 19 d’abril de 2010 per tal d’exigir a l’Església Catòlica, a canvi dels terrenys i edificacions de l’antic IES Lluís Simarro, la cessió sense restriccions d’utilització de l’ermita del Puig, de l’església de l’antic convent de Sant Agustí i de l’església de l’antic convent de Sant Francesc, així com que es comprometa a fer les gestions oportunes per tal que l’ordre de les franciscanes, antiga propietària del convent de Santa Clara, retorne al municipi tots els béns de l’antic convent.