Manifest del Grup Socialista de l’Ajuntament de Xàtiva

Dia internacional contra la violència de génere. 25 de novembre de 2009

“L’educació en Igualtat, eix prioritari en la lliura contra la Violència de Génere”

A punt d’acomplir-se cinc anys de la promulgació de la Llei Integral de Mesures urgents contra la Violència de Génere, es hora de reconéixer encara més el que aquesta Llei ha suposat per a la societat española i també la seua trascendència mundial: aquesta medida legal ha sigut imprescindible per a que la mentalització social en contra d’aquests crimens haja calat fons en la societat i ha tingut i té especial trascendència per aconseguir la protecció de les víctimes de maltractaments i la figura del respecte i la dignitat que han obtingut les dones al llarg d’aquests anys.
La llei Integral ha resultat ser un eficaç instrument: Molts han sigut els maltractaments evitats i els assasinats no cotmesos que, gràcies a la valentia de les víctimes i la col.laboració ciutadana, s’han impedit. Moltes són les dones que són, han sigut i serán protegides i salvades d’una certera situació de greu risc físic i psìquic i molts també els menors i majors que han pogut eixir de l’espiral de terror, crueldat i violència que els maltractaments signifiquen, gràcies a esta Llei i al seu desenvolupament. Però també han sigut moltes les persones que, gràcies a les referències marcades per la llei Integral, han arrivat a identificar i rebutjar la violencia que hi havia a les costums i hàbits disfressats de normalitat.
No podem passar per alt que hi ha missatges, patents o soterrats en les famílies, en l’educació, als mitjans de comunicació, en la publicitat, en la televisió, etc. que segueixen retransmitint una imatge de la dona que denigra profundament el seu paper i la seua situació a la societat, que la desprecia i la anul.la, que la fa responsable de quasi tots els mals, mantenint un estereotip femení cruel i inaccetable.
Esta imatge, tergiversada i malévola, cala al fons de les persones més joves que estan formant la seua personalitat i les fa reproduIr tan terrible violència, el que fa que l’edat dels maltractadors i víctimes siga cada vegada menor i que els casos de maltractaments hagen augmentat en les frangues d’edat inferior als 30 anys.
Hem de treballar per a que la percepció social de la dona no siga sent sesgada, de dependència ni de dominació. L’educació en valors democràtics implica posar el paper de la dona com persona en igualtat de drets i per això, l’educació, en la familia i en l’aula, deu ser l’eix de les nostres actuacions de manera prioritaria.
Hi ha molt de treball per fer, estem en un moment en que la societat deu instar a un canvi de valors en els nostres joves, fer una crida general al respecte, a la dignitat, al valor social imprescindible de les dones com subjectes poseedors dels drets fonamentals a la llibertat, a la igualtat i a l’integritat.
El futur deu ser construit damunt dels pilar dels drets humans, de tots ells i si falta algún com és la igualtat el futur no arrivarà mai. Es cert que entre tots deben construir el futur, però també és veritat que l’aportació dels joves i les joves és decisiva per a que l’espai conquerit siga un lloc de convivència on es troben l’igualtat amb la llibertat, la justícia amb la dignitat. Si ho aconseguim sols en caldrà saber conviure.

Xelo Angulo
Regidora del grup municipal socialista
Ajuntament de Xàtiva