Lorente: «l’Enllumenat LED incompleix el Pla General d’Ordenació Urbana de Xàtiva»

Miquel Lorente “el nou enllumenat LED a més de ser un perill en molts punts de la ciutat, també incompleix els mínims d’il·luminació que marca el pla general d’ordenació urbana”

El portaveu municipal d’Esquerra Unida, Miquel Lorente, ha desvetllat que l’alcalde Rus amb la instal·lació de l’enllumenat LED ha provocat l’incompliment de les normes sobre il·luminació que marca l’actual Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ajuntament de Xàtiva.

Des d’EU s’ha volgut recordar que “en el seu moment ja vàrem denunciar que s’havia optat pel producte LED més car i amb menys garantia de tots els ofertats pel Pla d’Eficiència Energètica de la Diputació de València, i ara hem constatat que aquell producte no era tampoc l’adequat per a preservar els nivells d’il·luminació en la ciutat”. Segons ha afegit Lorente “la manca d’il·luminació en molts punts de la ciutat és preocupant, sobretot en aquells llocs on està provocant una situació de perill constant en el trànsit de vehicles i persones”.

En aquest sentit, tal i com ha comprovat i mesurat tècnicament la formació d’esquerres aquesta mateixa setmana, la il·luminació LED no està complint amb els nivells d’il·luminació que marca el PGOU en el seu article 117 referit a l’enllumenat públic de la ciutat.

De fet, segons Lorente la normativa del PGOU indica que les artèries urbanes com ara el Passeig del Ferrocarril han de tindre un nivell d’il·luminació de 32 LUX, en canvi en molts punts no van més enllà dels 3 LUX arribant fins a 2,1 LUX en un pas de peatons. Per altra banda, en alguns carrers principals com és el carrer Ausiàs March la normativa indica 20 LUX però la realitat ens condueix a mesures d’entre 2 a 4 LUX i sols en algun punt que compta amb reforç lumínic ascendeix a 10LUX. En els carrers secundaris on s’ha aplicat la tecnologia LED la dinàmica és la mateixa. Per aquests motius, des del Grup Municipal d’EU va a registrar-se una petició formal perquè es faça un informe per part de l’Ajuntament de Xàtiva deixant constància del grau d’incompliment que s’està produint en l’enllumenat públic respecte a les normes d’ordenació estructural de la ciutat aprovades, així com les mesures a prendre per revertir aquesta situació.