L’Olleria millora la xarxa d’aigua potable

valvules-003

Les vàlvules que donen pas al fluid de la xarxa d’aigua potable dels carrers i illes de vivendes de l’Olleria estan essent renovades per unes de noves, d’un material i sistema de clausura i obertura més fiable.

L’actuació que està efectuant Egevasa davall la supervisió de l’ajuntament permetrà renovar la totalitat de les vàlvules existents a la xarxa de l’aigua potable de la població, i a més també contempla ampliar considerablement el nombre de vàlvules distribuïdes per la ciutat. En concret està previst renovar 116 vàlvules i incorporar-ne 78 de noves, fins ara inexistents.

Dins del conveni que hi ha establert amb Egevasa, que obliga a l’empresa al manteniment i millora de la xarxa de l’aigua potable de la ciutat, es té també previst realitzar en breu la sectorialització de la xarxa de distribució. Esta sectorialització o divisió de la ciutat en 6 zones permetrà millorar el rendiment hidràulic de la xarxa, ja que cada sector constituirà una unitat de distribució limitada, i amb les seues pròpies dades de captació. Això possibilitarà que de cada zona es puga fer el balanç hídric independentment de les altres, de manera que si hi ha una fuita serà molt fàcilment detectable.

La sectorialització, a més de millorar substancialment la gestió de l’explotació global de la xarxa, permetrà optimitzar els volums de subministrament de cada àrea i la pressió.