L’Olleria: L’Ajuntament dóna suport a la prevenció dels riscs laborals

divers-008Ha estalviat a les empreses el cost d’esta formació, obligada per llei

La protecció dels treballadors front els riscs laborals exigeix a les empreses el compliment d’una sèrie de deures i obligacions, entre les que hi ha la informació i formació dels treballadors respecte als risc derivats de la seua tasca laboral. L’Ajuntament de l’Olleria, en un intent per donar suport a les pimes i per preservar la seguretat dels treballadors, ha programat diversos cursos de riscs laborals, específics de diversos sectors de la producció. En concret s’han impartit al llarg d’octubre dos cursos de PRL Construcció i un de PRL Electrònica, gràcies als quals s’han format un total de 45 persones. “En la darrera reunió que vam mantindre amb AEMO, un dels punts que l’ajuntament va assumir, va ser intentar donar suport a l’empresariat respecte a la formació dels seus treballadors. La legislació obliga a les empreses de construcció i elèctriques a què tots els seus treballadors reben formació en PRL. Per tant, a l’oferir des de l’ajuntament esta formació gratuïta, hem contribuït a reduir els costos de les pimes, i a garantir la seguretat dels treballadors en el desenvolupament de les seues tasques laborals”, comenta José Vidal, regidor de Promoció Econòmica.
A més de les propostes formatives pròpies dels sectors de la construcció i l’electrònica, des de l’Ajuntament de l’Olleria, i amb el suport de la Confederació Empresarial Valenciana, també s’han realitzat els cursos: Plans d’Emergències i Avaluació, Primers Auxilis, i Riscs Vinculats a l’Activitat Física.

Les propostes dirigides a la branca de la prevenció en riscs laborals no són les úniques que la regidoria de Promoció Econòmica està desenvolupant este trimestre. Recentment s’ha iniciat un curs d’Instal·lador d’Energia Solar Fotovoltàica de 60 hores, i fins a desembre estaran en marxa els cursos Aplicacions Informàtiques Avançades i Anglès Comercial, que en ambdós casos formen a treballadors tant en actiu com desocupats.