L’Olleria elimina les barreres arquitectòniques al carrer de l’Església

reunio-010

El pla de revitalització del centre històric que té projectat l’alcaldia de l’Ajuntament de l’Olleria ha rebut esta setmana un nou impuls amb l’inici de les obres de millora del carrer de l’Església. Uns treballs que tindran una durada de tres mesos i que possibilitaran que esta via, que connecta la parròquia de Santa Mª Magdalena amb la plaça de la Vila, oferisca un aspecte més noble i sense barreres arquitectòniques.
En superfície el carrer estarà pavimentat tot a un únic nivell, al centre amb llombardes (adoquinat) i als espais alineats a les façanes amb taulells de pedra beig. Tot i que la zona que correspondria a les voreres quedarà al mateix nivell que l’àrea de circulació dels vehicles, la rasant del carrer estarà dissenyada en pendent cap al centre. Així les aigües pluvials evacuaran cap a una rígola central, on hi haurà disposats els embornals.
A més d’aconseguir un carrer lliure d’obstacles i de barreres arquitectòniques, les obres s’aprofitaran per a implantar un sistema de clavegueram separatiu de les aigües pluvials i residuals, tal i com marquen les directives europees.
Per a la realització d’estes obres, la regidoria d’Urbanisme ha tramitat i obtés una subvenció de la Diputació de València de 30.000€, a través de Pla d’Actuacions Programades. Esta ajuda permet cobrir el 85% del cost d’esta actuació, que està valorada en 35.000€. L’Ajuntament de l’Olleria aportarà els 5.000€ restants.
L’alcalde, Julià Engo, ha explicat que esta intervenció és la primera d’una sèrie d’actuacions a diferents carrers del centre històric. De fet al darrer trimestre de l’any està projectada l’adequació del carrer Sant Vicent, seguint la mateixa filosofia que les obres que s’han iniciat ara. Amb una salvetat, que mentre el carrer Sant Vicent seguirà obert a la circulació general, el carrer de l’Església a partir d’ara només serà accessible per al veïnat resident a la zona. L’entrada dels vehicles es regularà mitjançant un piló abatible automàticament.

Contacte directe amb el veïnat
Amb l’objectiu de realitzar una gestió el més transparent possible i propera a la ciutadania, l’alcalde de la ciutat, Julià Engo, es va reunir a principis de gener amb els veïns dels carrers de l’Església i Sant Vicent per exposar-los el projecte que s’executarà als seus carrers. El saló de plens va acollir esta reunió, que a més va servir perquè el veïnat de la zona poguera traslladar a l’alcaldia algunes suggerències per a millorar el projecte. “Els principals beneficiats del resultat de les obres seran les persones que viuen en el centre històric, però també seran ells els que hauran de patir les incomoditats d’esta reurbanització. Per això, en la línia de comptar amb la participació ciutadana, vam pensar que era una bona idea que ells foren els primers en conèixer el projecte, i que a més ens ajudaren a decidir algunes qüestions de la intervenció. En eixa línia de contacte amb el ciutadà venim treballant, i en eixa línia continuarem la nostra tasca”.