L’Olleria: El polígon del Carrascot podrà acollir sales de banquets i restaurants

El darrer ple aprovà les activitats anomenades d’ús social

El darrer ple municipal ha ampliat la tipologia d’activitats que pot albergar el polígon del Carrascot de l’Olleria. A l’ús industrial, que és l’específic i predominant a esta zona, s’ha incorporat ara l’ús social, que permetrà la creació de negocis de restauració i oci, tals com restaurants, bars, sales de banquets o discoteques. També s’ha ampliat la tipologia d’establiment comercials acceptats, abans circumscrits a l’exposició i venda de productes de les pròpies indústries del polígon, i ara sense restriccions.

La iniciativa pretén impulsar l’ocupació del sòl d’esta àrea industrial i obrir les possibilitats perquè es generen noves activitats econòmiques al polígon, i per extensió a la població. El ple també ratificà que queda expressament exclòs l’ús residencial del sòl del polígon, a excepció que es tracte de vivendes necessàries per als conserges i vigilants de les indústries que s’hi ubiquen.

Regularitzar vivendes
A més de l’ampliació d’usos del polígon del Carrascot, el plenari també va aprovar atorgar l’ús residencial a una zona del camí de Caputxins on hi ha una promoció de vivendes unifamiliars. Tot i que la funció autoritzada era la terciària, l’ajuntament ha decidit autoritzar la compatibilitat de la zona amb l’ús residencial, per tal de regularitzar la situació d’estos habitatges autoritzats per l’anterior govern municipal.

Estes dues mesures urbanístiques aprovades pel plenari, entre altres, han suposat una modificació de les ordenances municipals de construcció i de les normes específiques de la zona industrial del Carrascot, i per tant ara caldrà que siguen sotmeses a informació pública i als tràmits que marca la legislació, abans de ser aprovades definitivament.