Lina Insa: Ens pareix del tot inadequat el que està dient el portaveu del PSOE en la seua línia destructiva i d’engany

dscf1910Si hi ha algun responsable de que la crisis s’haja agreujat eixe és el Sr. Zapatero.

El Sr. Rodríguez fa de coro de Zapatero: primer va negar la crisi, després li va tirar la culpa a Bush, después a la banca, después a una conjura còsmica i ara pretén que sigam culpables els ajuntaments.
Són molts els ajuntaments que han protestat davant la Federació de Municipis i això l’ha portat a fer un decret que permitisca sanejar els ajuntaments de tota Espanya.

La situació de l’Ajuntament d’Ontinyent no és ni de lluny la que tenen altres ajuntaments d’Espanya.

Per tant, el que diu el Sr. Rodríguez és una falsetat.
Quan ells governaven, en anys de creixement econòmic, a més de recaudar molt, van pujar els impostos, especialment en 2005 i 2006.
Tots eixos diners no es van vore reflectits en tresoreria. El que va fer el PSOE en el govern és malgastar i no invertir en obres i en benestar dels ciutadans.

La situació dels ajuntaments espanyols no és diferent de la que venen patint les familias espanyoles, degut a la mala política govern de Zapatero.

Eixa mala política ens porta a que no hi haja activitat econòmica.
Al no haver activitat econòmica no es generen ingresos per a l’ajuntament.
I al haver atur, no hi ha ingressos en les familias, i hi ha impagats.
No hi ha llicències d’activitat perque ningú obri un negoci, no hi ha llicències de construcció perquè ningú compra una vivenda…
Nosaltres seguim donan serveis públics de qualitat

Hem augmentat les partides de Benestar social

Hem mantés el empleo

Ens hem acollit als programes de formació i foment del empleo que la Conselleria ha posat al nostre abast

Hem realitzat actuacions que dinamitzen l’activitat comercial

Hem incrementat considerablement els diners d’ajudes de primera necessitat

Hem baixat els impostos

Hem reduit el gasto corrent

Hem baixar el gasto de la televisió municipal

Ens hem congelat els salaris

I hem seguit oferint una cobertura correcta i bona dels serveis públics als ciutadans minimitzant al màxim l’impacte de la crisi entre els nostres veins

A més, no hem deixat de pagar ni a un sols del proveedors
Durant el 2008 hem executat totes estes obres en els nostres carrers
Carrers adjacents carrer Major

Passeig perimetral a la sala Multiusos.

Daniel Gil

Prefectura Policia Local

Centre Cívic Llombo

Passeig perimetral al Mestre Ferrero

Mirador Joan Belda Pastor

Avinguda Ramón y Cajal

Avinguda del Textil

Carrers del Poble Nou

A pesar del gran forat de la construcció, volem llançar un missatge de confiança, perque treballem per donar als ciutadans la qualitat de vida que es mereixen: hem pres mesures per afavorir als col.lectius més desfavorits i per a propiciar la creació de llocs de treballs a través l’adopció de tots els programes que han vingut de l’administració autòmica, i amb l’impartició de cursos.

Des de fa dos anys tenim un Ajuntament dinàmic que treballa sense parar en totes les àrees municipal, i si hui per hui hi ha algú a qui li hem de donar passaport, és a Zapatero, que és el responsable de la brutal crisi econòmica que estem patint.

MARIA ABAD, REGIDORA D’HISENDA

És la meua intenció aclarir unes xifres que ha donat a conéixer Jorge Rodríguez i que són totalment falses.

Diu Jorge Rodríguez que jo havia ocultat, o que no sabia que el prèstec que anava a demanar-se era d’un milió d’euros més del que jo estimava… totalment incert

O el Senyor Rodríguez menteix descaradament o no s’entera de la película, cosa que seria molt greu, sobre tot després d’haver format part durant 6 anys de l’equip de govern

L’any passat l’Ajuntament va demanar un crèdit de 1.745.000 euros, dels quals varen sobrar 1.000.000 euros, que és precisament la quantitat que s’ha incorporat al crèdit d’enguany al no haver disposat d’eixos diners durant l’exercici econòmic anterior.

En cap moment este ajuntament ha incrementat en un milió d’euros el prèstec, i si aixì haguera sigut així, haguera passat, com la llei marca, pel pleno.