Lidia Terol será la próxima Reina de la Feria de Xàtiva de 2010

lidia-terol2

Desde la Concejalía de Feria y Fiestas del Excelentísimo Ayuntamiento de Xàtiva se informa que el miércoles día 9 de junio se ha reunido el jurado para elegir la que será la próxima Reina de la Feria de Agosto de 2010.

El jurado después de entrevistar a las diferentes candidatas que se presentaron a la elección, ha decidido por unanimidad que la próxima Reina de la Feria de Agosto para el 2010 sea la:

Srta. LIDIA TEROL TORRES, de 19 años y vecina de Xàtiva.

ACTA DE L’ELECCIÓ DE LA REINA DE LA FIRA D’AGOST – 2010

En l’Excm. Ajuntament de Xàtiva, sent les 19.00 h. del dia 9 de juny de 2010, dimecres, es reuneix el jurat encarregat de determinar entre les candidates presentades, la que es proposa per al càrrec honorífic de REINA DE LA FIRA D’AGOST 2010, estant configurat el mateix per les següents persones:

PRESIDENTA: SRA. ROSA Mª ESTEBAN MIEDES
Regidora Delegada de Fira i Festes

VOCAL: SR. JUAN RAMÓN ALCOCER PLA
Psicòleg de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva

VOCAL: SRA. CELIA DOMÍNGUEZ RIVERA
Responsable de Protocol i Premsa

VOCAL: SRA. EVA SÁIZ BOLINCHES
Tècnica d’Administració General

SECRETÀRIA: SRA. LAURA OSMA VIDAL
Responsable del Departament de Fira i Festes.

Els membres del Jurat després d’entrevistar-se personalment amb cadascuna de les candidates a Reina, valorar les seues aptituts per a ser Reina de la Fira d’Agost 2010 i després d’una llarga deliberació, decideixen proposar a l’Excm. Ajuntament de Xàtiva com a persona més idònia per les seues característiques de presència, saber estar, concienciació del càrrec al que opta, coneixements bàsics de la Fira d’Agost i altres, a la:

Srta. LIDIA TEROL TORRES

I per a que conste, s’expedeix la present acta que signen els membres del jurat a les 21.00 hores del dia de la data.