L’Exposició: La Destrucció de Sagunt ja està a Internet

Una vegada més la Falla El Mocador innova i obri la seua setmana cultural, i més concretament la seua exposició LA DESTRUCCIÓ DE SAGUNT al món tenin-la permanentment penjada a internet a la direcció http://bit.ly/destrucciosagunt. Aquesta Galeria muntada per http://morvedre.info es una nova aposta per dur a tots els ciutadans les activitats culturals organitzades ja des de la Falla El Mocador així com de l’A.C. L’ARXIU, col·laboradora de la falla des de fa més de 5 anys.

«Nosaltres no creguem que internet està matant la cultura sino que la esta fent més forta per tal de poder evolucionar cap al segle XXI en el que vivim», comenta Hugo Morte responsable de la Setmana Cultural.