Les proves de coneixements de valencià de nivell mitjà es realitzaran el dia 12 de juny

També es realitzaran a l’IES La Costera

La comissió examinadora de Xàtiva de la junta qualificadora de coneixements de valencià, informa que les proves de coneixements de valencià de nivell mitjà a realitzar el dia 12 de juny, que fins ara només es realitzaven a l’IES Josep de Ribera, també es realitzaran a l’IES La Costera.
La distribució dels examinads és la següent:

IES La Costera, examinands de: – Adrià Camarasa, Daniel
a: – Carmona García, Esther

IES Josep de Ribera, examinands de: – Caro Torres, Mª Jesús
a: – Zúñiga Quiñónez, Lissette

Preguem la màxima puntualitat.

Recordem que els examinands han de portar el DNI original o document original identificatiu i també la còpia justificativa del pagament de taxes.