L’equip de govern de l’Olleria aprova un pressupost real basat en el principi de prudència

Es retalla més de 1.000.000 euros respecte al de l’any 2010
L’equip de govern de l’ Olleria aprovava el divendres passat per Ple el pressupost de 2011 . “Un pressupost ajustat als ingressos reals” segons la regidora d’economia i hisenda, Carmina Navalón, “els ingressos s’han calculat aplicant el principi de prudència i les despeses s’han ajustat als ingressos reals. El principal objectiu és contenir la despesa per a poder anar amortitzant el deute com més aviat millor per a pagar menys interessos”.

En total són 6.523.535’09 euros, una quantitat assegurava l’alcalde, José Vidal que “bé administrada ens permetrà obtenir l’anhela’t dèficit zero i seguir complint amb normalitat els compromisos municipals de pagament. Amb el nou pla d’austeritat i sanejament econòmic reduirem progressivament el deute i en poc temps arribarem a la normalitat econòmica en el nostre Ajuntament.” afegint que “són temps difícils i és moment d’estrènyer-se el cinturó sense que es vegi afectada la qualitat dels serveis que l’Ajuntament presta a tots els veïns i veïnes de l’ Olleria i sense perjudicar el bon funcionament del Consistori”.

Per capítols, les majors retallades els trobem en els dos primers, I i II. Cridant especialment l’atenció en el I, la reducció en el capítol de despeses de personal, 800.000 euros menys respecte al contemplat en el mateix capítol del Pressupost per a 2010.

Quant al capítol II sobre despeses corrents en béns i serveis, esta retallada, d’uns 300.000 euros, ha anat destinada, a evitar aquelles despeses que no resulten estrictament necessarias i de les quals s’ha considerat que l’Ajuntament pot prescindir.

Finalment, Vidal remarcava la necessitat de “prendre consciència i no caure en errors d’anys anteriors per això ens anem a cenyir al que tenim” afegint que “no ha estat fàcil elaborar el pressupost que hui hem aprovat, però ho hem fet i hem aconseguit retallar més de 1.000.000 d’euros respecte al pressupost del passat any, un pressupost real i 100% viable que és conseqüent amb el moment econòmic que estem vivint”.