L’energia geotèrmica, una opció davant la nuclear

SALVA CALVO
Aquitecte Técnic Col-legiat e Enginyer de l’Edificació.

En aquests moments on l’energia nuclear ens porta de cap, on podem vorer que és una energia barata però molt perillosa, que millor que apostar per les energies renovables que ens proporciona la natura.
Hi ha molts tipus d’energia renovables com:
• Energia eòlica. Produïda pel vent.
• Energia hidràulica. Utilitza les corrents de rius i aigua dolça.
• Energia mareomotriu. Aprofita les corrents de mars i oceans.
• Energia solar. Energia produïda per la calor solar.
• Energia undimotriu. Aprofita l’energia de les ones marines.
• Energia blava. Energia produïda per l’arrivada de masses d’aigua dolça a les masses d’aigua salada.
• Energia geotèrmica. Produïda pel calor de la terra.

Aquesta última és l’energia de la que anem a parlar, perquè de segur molts de vosaltres no l’habreu escoltat mai. Doncs, aquest tipus d’energia utilitza el calor generat a l’interior de la terra, a l’utilitzar la capacitat d’intercanvi de calor que ofereix el subsòl (absorbir i cedir calor mantenint-se a una temperatura constant). I per descomptat, es considera per la comissió europea com una energia renovable, considerant-la important per al desenvolupament de la seua política energètica.

Quin és el funcionament d’aquest sistema geotèrmic? Doncs, mitjançant un circuit tancat format per uns tubs de Polietilè o Polibutilè d’alta densitat que se soterren dins del terreny, realitza un intercanvi de calor amb el terreny. Utilitzant aquesta energia transportada pels tubs, per un líquid derivat de l’alcohol anomenat Gricol fins una bomba de calor, que aporta l’energia necessària per aconseguir la temperatura desitjada. És a dir, el terreny segons la profunditat d’excavació, sol mantenir-se a una temperatura constant d’uns 18 ºC i aquesta temperatura és transportada fins la maquinària, tant siga d’aigua calenta sanitària, climatització,… aportant el benestar necessari. La maquinària necessària sols deu aportar l’energia restant fins la desitjada. Per exemple, si nosaltres volem tenir dins la vivenda una temperatura de 23 ºC i la temperatura que ens aporta el sistema geotèrmic és de 18 ºC, aleshores la maquina de climatització sols necessitaria aportar 5 ºC per arribar a la desitjada.
Com podem veure l’estalvi energètic és considerable arrivant fins un 60% de facturació energètica, encara que necessita una inversió prou important que deurem amortitzar al llarg del temps, però aquesta és una amortització segura en el temps i posant el nostre granet d’arena al planeta.

Aleshores, quins tipus de sistemes geotèrmics podem utilitzar a les nostres vivendes?

1. Circuit horitzontal: Normalment es col·loca a xalets o cases de camp, al necessitar una gran superfície de terreny, ja que els tubs són colocats en rases que varien en una longitud de 30 a 120m.

 

2. Circuit tancat vertical: El més utilitzat per a vivendes unifamiliars a les localitats. Es realitzen uns pous amb un diàmetre menut a una profunditat entre 50m i 150m.

 

 

 

3. Circuit obert: Aquest circuit utilitza l’aigüa subterranea com a font directa d’energia, el que fa és absorvir aquesta fins la vivenda utilitza la seva energia i la torna a l’aqüífer. En condicions ideals és el sistema més econòmic.

4. Circuits en estancs d’aigua: És un circuit tancat, també aquest és més econòmic que els sistemes 1 i 2, al no necessitar quasi excavació. Les canonades es col·loquen pel fons de la massa d’aigua on intercanvia temperatura i energia.

En aquest moment estem executant una vivenda unifamiliar al C/ Camí Reial de la Llosa de Ranes i els promotors d’aquest habitatge han decidit la realització d’un sistema geotèrmic com a complement d’energia a la seva vivenda. La vivenda es troba entre vivendes, així que nosaltres sols podem utilitzar el solar que tenim per a la casa d’uns 245 m2, insuficent per a realitzar un sistema horitzontal. Per aquesta raó es decidí realitzar un sistema de circuit tancat vertical(sistema nº2). On s’han realitzat 4 pous d’uns 250mm de diàmetre i d’uns 100m de fondària. En aquests pous entraran unes canonades de 40mm de Polietilè, les quals intercanviaran el calor que porte de la vivenda amb el calor que li proporcione el terreny. Com a curiositat a partir dels 40m ens trobarem amb aigua, element que complica l’execució dels pous però element que millora el funcionament de la mateixa al ser l’aigua un element amb molta conductivitat tèrmica. La realització dels pous, entubat i maquinària de funcionament està sobre els 20.000€, a més deuriem afegir el tipus de climatizació elegida, en resum, 20.000€ més la bomba de calor o caldera, sol radiant o instalació interior de radiadors, conductes,… Encara que també deuriem valorar, que aquest tipus d’energia renovable hi té subvencions per part de l’administració entre 25-40% del total de l’instalació, evidentment es tarda entre 1 i 2 anys en rebrer-les, però redueixen clarament els anys d’amortizació d’aquesta instalació.

Personalment hi pense, que anem camí d’un aprofitament de les energies renovables que la natura ens proporciona. Està clar que no són energies econòmiques inicialment però en el temps son amortitzades i et proporcionen un estalvi econòmic. Tots deguem posar el nostre granet d’arena per salvar el nostre benvolgut planeta, i que millor que amb energies no contaminats.