L’associació de veïns de Bixquert convoca l’assemblea general

Tindrà lloc aquest divendres a la Casa de la Cultura

L’associació de veïns de Bixquert convoca aquest divendres la 9ª assemblea general a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona convocatòria. Tindrà lloc en el Saló d’Actes de (segona planta) de la Casa de Cultura de Xàtiva.

Ordre del dia:

– Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
– Dació de comptes
– Informe resum de les activitats realitzades
– Renovació de càrrecs
– Precs i preguntes

Des de l’Associació informen que després de la reunió, l’associació servirà una «picadeta» per a tots aquells membres associats que hi assistisquen a la reunió. Es recorda els associats/des que si algú vol presentar una candidatura per a formar nova Junta Directiva, pot presentar les seues dades i propostes a l’apartat de correu 55 de l’Associació de Veïns de Bixquert.