L’Assemblea Oberta convocada per EU Xàtiva dissabte passat aconsegueix tots els objectius proposats

Les aportacions diverses i qualificades de les persones representants de la societat setabense permeten construir col·lectivament un model de ciutat comuna.

Per a Miquel Lorente, candidat d’Esquerra Unida , l’Assemblea Oberta va complir a la perfecció les expectatives previstes.”Es tractava de posar en comú el nostre projecte de ciutat amb totes les persones que tenen opinió, propostes i aspiracions de viure en una Xàtiva pròspera i solidària”

Els grups de treball de l’Assemblea distribuïts en 4 àrees de treball van fer un intens treball per a recopilar mesures i projectes que permetran amb el canvi en el Govern local, construir una ciutat a mesura de les persones.

La participació ciutadana va ser un dels eixos fonamentals en el grup que tractava de determinar com fer que l’Ajuntament no funcionara d’esquena al carrer, mentre que el grup que va estudiar les propostes econòmiques va definir amb claredat les grans possibilitats de la ciutat i els sectors productius que permetran eradicar les borses de pobresa i facilitar ocupació digna.

Així mateix, en el grup on es van tractar temes relatius a la igualtat o l’associacionisme van ser moltes les aportacions encaminades a aconseguir una ciutat sense desigualtats, ni entre les persones, ni entre els barris, on es promoguen les iniciatives que garantisquen el ben comú. Finalment el grup centrat en els Serveis Públics va analitzar les seues manques i va concloure en la importància d’aquests com a eina que garanteix els drets bàsics de ciutadania.

Després de l’Assemblea, segons Miquel Lorente, “queda coberta una fase més del nostre treball que ve des de lluny i encara més lluny ha d’arribar sempre que compte com fins ara, amb la implicació i la participació de la gent.”