L’Assemblea General Ordinària de Caixa Ontinyent aprova els comptes del 2012

També ha estudiat la marxa de l’exercici 2013

Caixa Ontinyent ha celebrat esta vesprada Assemblea General Ordinària, amb assistència de 51 dels 58 membres que la conformen, és a dir, el 87,93% dels seus consellers generals.

L’Assemblea ha aprovat els comptes i l’obra social realitzada en 2012, així com la distribució de beneficis en un 50% a reserves i un 50% a obra social, la qual cosa permetrà mantindre un alt nivell de capital i el programa d’obra social.

Respecte als comptes, els resultats de 2012 abans de dotacions es xifren en 14,9 milions d’euros, dels quals es destinen 14,5 milions a provisions a fi de complir les normes sobre sanejament del sector financer i mantindre un alt nivell de cobertura. El benefici net es va situar en 0,8 milions d’euros, un 14,62% inferior a l’obtingut en 2011.

A 31-12-2012, el capital principal se situa en el 10,53%. Amb les noves normes aplicables a partir del 1-1-2013, el capital principal se situa a 31 de març en el 9,93%., el core capital en el 10,00% i la solvència total en el 12,35%.

Els resultats del 2012 i la distribució acordada permeten mantindre els programes més prioritaris de l’obra social de Caixa Ontinyent que compta amb 24 centres en funcionament en 12 localitats, amb 191 llocs de treball estable, desenrotlla més de 300 activitats anuals, col·labora amb uns 200 col·lectius, i beneficia directament a 203.000 persones.

Marxa de l’exercici 2013

El President de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, també ha presentat a l’Assemblea General un balanç de la gestió en els primers mesos d’enguany, assenyalant que en 2013 continuarà augmentant la morositat i serà convenient destinar el màxim a provisions i sanejaments per a mantindre la qualitat de la cartera d’inversió i la solvència.

Per la seua banda, el Director General, Vicent Penadés, va oferir una visió panoràmica de l’entorn econòmic i financer en què s’està desenrotllant este exercici, destacant especialment el deteriorament en la renda de les famílies, la dissolució de societats mercantils, rescissió del crèdit i expectatives dels comptes de resultats.

Quant a Caixa Ontinyent, a 30 d’abril el volum de negoci se situa en 1.867 milions d’euros, amb increment del 0,91% respecte a 31-12-2012, la morositat se situa en el 7,19%, amb cobertura del 94,16%, i el benefici abans de dotacions i sanejaments és de 5,5 milions d’euros, dels que 4,9 milions d’euros es destinaran a provisions i sanejaments.

Elecció de nou membre de la Comissió de Control.

L’Assemblea General ha triat com a nou comissionat de control, en representació del grup d’altres entitats representatives d’interessos col·lectius, i per a cobrir la vacant existent en el si de la Comissió, a Sra. Esmeralda Linares Navarro, Doctora en Economia, Vicedegana de la Facultat d’Economia de la Universitat de València i professora de Direcció d’Empreses.