L’Alcúdia de Crespins bonificarà l’IBI a les famílies nombroses

Gràcies a la moció presentada pel grup Compromís

El Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia de Crespins va presentar en el Ple ordinari del passat 17 d’octubre una moció per a la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses. La moció es va aprovar per unanimitat i «així vam aconseguir que es complisquen part del nostre programa electoral orientat a defensar els interessos de la ciutadania i com una resposta davant el drama que moltes famílies del nostre poble estan patint actualment, amb algun dels seus membres (si no tots) en l’atur. S’intenta d’aquesta forma alleujar l’economia familiar tan maltractada amb l’augment continu d’impostos», remarquen des del grup.

Aquesta bonificació es troba contemplada ja en el Reial decret Legislatiu 2/2004 d’hisendes locals. Des de Compromís lamenten que davant la crisi, «ni Javier Sicluna, el nostre alcalde, ni el seu equip de govern hagen estat capaços de prendre la iniciativa en aquest sentit».

Malgrat açò, «vegem positiu que la moció haja estat aprovada per unanimitat en el Ple. Per açò hem presentat una petició a l’Alcalde perquè la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora sobre l’IBI es complisca el més prompte possible i d’aquesta forma les famílies nombroses del nostre poble es puguen beneficiar d’aquesta en el pròxim exercici fiscal 2014″.

Cal recordar que aquesta bonificació pot arribar fins al 90% de la quota íntegra a favor d’aquells que ostenten la titularitat de família nombrosa i que haurà d’especificar classe i característiques dels immobles i altres aspectes substantius d’aquesta bonificació.