L’Ajuntament de Xàtiva obri la Borsa de Treball 2012

L’Ajuntament de Xàtiva va procedir ahir, dilluns 9 de geber, a l’obertura de la borsa de treball, sent el termini de presentació des del 9 de gener fins al 29 de febrer del 2012

Aquesta borsa ha estat creada a fi d’atendre a les necessitats i ofertes que sorgisquen del propi Ajuntament de Xàtiva, així com aquelles ofertes dirigides per empreses privades o d’intermediació laboral.

L’àmbit d’aplicació serà tant a nivell de la localitat de Xàtiva, com a nivell comarcal, i té la vigència d’un any natural.

Els interessats presentaran les sol·licituds d’inscripció en la Borsa de Treball en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, o bé a través de la forma prevista en l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La documentació a aportar és la següent:
Instància normalitzada de sol·licitud d’inscripció en borsa de treball
-Fotocòpia del D.N.I., Targeta de Residència i Permís de treball
-Fotografia tamany carnet
-Curriculum Vitae