L’ajuntament de Rotglà i Corberà contracta dos joves amb l’ajuda Salari Jove

El passat 18 d’octubre es van incorporar al seu lloc de treball les dos joves contractades per l’ajuntament de Rotglà i Corberà dins de les ajudes Salari Jove convocades per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. Aquesta ajuda parteix de la idea que els joves, per mancar d’experiència laboral, troben dificultats per accedir a un lloc de treball. Per esta raó, el Programa Salari Jove, subvencionat íntegrament pel Servef, pretén que els joves obtinguen una pràctica professional d’acord amb la seva formació, amb la finalitat de millorar les seves possibilitats futures d’ocupació. En aquest sentit l’Ajuntament de Rotglà i Corberà es va acollir a aquestes ajudes i el Servef li ha concedit un ajuda total de 13.500€ que es destinaran a finançar íntegrament les despeses salarials (sou i cotització a la seguretat social) de la contractació d’una auxiliar administrativa i d’una mestra, amb un contracte en pràctiques.

Les tasques que desenvoluparà l’auxiliar administrativa seran el recolzament administratiu dels diferents departaments municipals.

Pel que fa a la mestra serà l’encarregada de portar a terme l’escola d’adults, el recolzament escolar per a xiquets i les classes de valencià.