L’Ajuntament de la Font signa un conveni amb la “La Lira Fontiguerense”

L’acord arreplega la cessió d’ús de les instal.lacions i la programació anual

L’alcalde, Vicent Belda, i la regidora de Cultura, Irene Vila, han encapçalat les negociacions del conveni amb la Societat Musical “La Lira Fontiguerense”, ratificat per unanimitat pel plenari, i signat també pels representants de la Societat, el seu president, Jose Ramón Gimeno i el secretari, Jose Maria Soriano, fruït del consens entre les dues parts.

Amb la intenció de fomentar la col·laboració entre l’ajuntament i les distintes associacions locals, aquest acord arreplega tant la cessió d’ús de les instal·lacions propietat de la Societat Musical “La Lira Fontiguerense” com la programació anual realitzada per les distintes regidories de l’ajuntament. Al mateix temps es signa també el compromís de l’ajuntament de donar suport a l’Escola d’Educands, el grup “Tartana Teatre”, i la Banda titular i la seua Banda Juvenil.

Aquest acord regula la utilització del teatre “Joan de Joanes”, d’estil italià i recentment restaurat, així com del jardí annex a aquest edifici conegut popularment com “el Verdoso”.

La Font de la Figuera careix d’un auditori suficientment gran com per poder organitzar activitats que requerisquen d’un aforament superior a les cent cinquanta places.

Aquest conveni ha estat tractat en diverses comissions informatives, on estan presents tots els grups municipals, abans d’aprovar-se al plenari, perquè la signatura d’aquest acord estableix alguns aspectes importants de relació entre l’ajuntament i una de les entitats més grans de la població. Així, cal destacar que aquest és el primer dels convenis de col·laboració que l’ajuntament anirà estudiant i signant en les diverses associacions de la població per fomentar l’associacionisme i la participació social.

En paraules de la regidora de Cultura, Irene Vila “és important anar definint el marc de col·laboració entre l’ajuntament i les associacions i agrupacions locals per tal d’anar construint entre totes i tots un poble més actiu i participatiu, i destacar també la importància que té la Societat Musical a la població tant pel treball realitzat durant tot l’any, com per la tasca educativa i de difusió cultural que realitzen”.