L’Ajuntament d’Aielo de Malferit nega el servei de transport adaptat a una dona malalta d’Alzheimer

Els familiars d’una ciutadana, malalta d’Alzheimer, denuncien que l’Ajuntament d’Aielo de Malferit nega el servei de transport adaptat a la seua mare els dies de pluja.
Els familiars indiquen que sa mare, malalta d’Alzheimer, ve fent un horari de mitja jornada del Centre de Dia sent acompanyada pels familiars, a peu, fins el Centre i posteriorment és tornada a casa pel vehicle adaptat.
Com a conseqüència d’una caiguda es veu en la necessitat d’utilitzar cadira de rodes. És a partir d’aquest moment i en els dies de pluja, quan els és impossible poder-la acompanyar, ja que no se disposa de vehicle adaptat per part dels familiars.
Feta la petició a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, en reiterades ocasions, de que el vehicle del Centre de Dia puga arreplegar-la, tant la Directora del Centre de Dia, com la Regidora de Benestar Social, com el propi Alcalde contestant de forma negativa a la dita petició.
Donat que el Centre de Dia presta el servei de mitja jornada, ja siga de matí com de vesprada, el servei de transport adaptat també deuria de tenir aquest torn per a que no es veja limitat els drets que com a usuària té.
Cal dir que el Centre de Dia depèn de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, i amb finançament de la Conselleria de Justícia i Benestar Social així com la normativa que regula aquesta atenció: la Llei 5/1997 de 25 de juny de la Generalitat Valenciana, l’Ordre de 4 de febrer de 2005 de la Conselleria de Benestar Social, l’Ordre de 20 de desembre de 2005 de la Conselleria de Benestar Social i el propi Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Front aquesta situació s’ha demanat a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit que adopte les mesures escaients per a garantir l’assistència continuada a la nostra mare, però que és extensible a totes les persones que en lo successiu puguen utilitzar el servei de mitja jornada.
Fins aquest moment tot han segut negatives per part de les autoritats locals.