La Regidora de cultura d’Albaida afirma que “l’ajuntament no li deu ni un euro als campaners”

La Regidora de cultura d’Albaida, Estefanía Nácher Colomer, ha volgut eixir al pas de les darrers declaracions de la Colla de Campaners d’Albaida, en les que han acusat l’ajuntament i l’alcalde de la ciutat de deure’ls 3.800 euros, motiu pel qual els membres d’aquesta associació es neguen a tocar les campanes durant les festes de 2009 que se celebraran la propera setmana a la ciutat d’Albaida. La negativa de la Colla a tocar les campanes ve fonamentada en que afirmen que no tenen assegurança en vigor donat que l’ajuntament, segons ells, no ha satisfet eixe deute, “passant d’esta manera a l’ajuntament qualsevol responsabilitat del que poguera ocòrrer”, segons Estefanía Nácher.
La regidora ha manifestat que “estem en disposició de provar que l’ajuntament no li deu ni un euro a la Colla de Campaners, ja que se’ls han pagat tots i cadascun dels exercicis des de 2003 fins a 2008, a excepció del de 2007 ja que eixe any no existia el corresponent conveni de col.laboració entre el col.lectiu i l’ajuntament perque la pròpia Colla no va voler signar-lo”.

La Colla afirma en el seu escrit de 30 de setembre enregistrat en l’ajuntament d’Albaida que “tenim 3.800 euros pendents de pagament corresponents a 2 anys, diga vosté el que diga, tinga conveni o no”. Davant aquest afirmació, la Regidora de Cultura considera “que no és eixa una manera correcta de dialogar i arribar a un acord, màxim quan l’ajuntament ha demostrat sobradament la seva voluntat de col.laborar amb la Colla de Campaners com amb altres associacions i col.lectius locals, regulant la col.laboració mutua amb la corresponent signatura de convenis, tots els quals estan pagats. Amés, hem anat incrementant la quantia que els paguem des dels 1.200 euros l’any 2003 fins els 1.900 de l’any 2008.”
Amés, des de l’ajuntament s’ha oferit als campaners solucions per a mantindre en vigor l’assegurança dels propis campaners, com que siga el propi ajuntament qui contracte l’esmentada assegurança, a la qual cosa els membres de la Colla han contestat literalment en el seu escrit de 30 de setembre “en cap cas admetem que l’ajuntament manege l’assegurança dels campaners, no tenim confiança suficient que quan siga l’hora compleixquen”.

Per la seva banda, Estefania Nácher ha manifestat que “amb la seva actitud, els campaners posen en dubte la transparència del funcionament econòmic del seu col.lectiu. No serà que no volen que ningú els controle el cost de l’assegurança? A nosaltres no ens han volgut facilitar mai cap còpia de la pòliça, per la qual cosa no sabem amb completa seguretat quin cost econòmic té.”

La Colla de Campaners d’Albaida, amés de negar-se en varies ocasions a que l’ajuntament es fera responsable directe del pagament de l’assegurança, també s’ha negat a facilitar-li a l’ajuntament les dades i l’import de l’esmentada assegurança, a més de negar-se també a assistir a una reunió amb la regidora convocada per a hui dia 1 d’octubre amb la voluntat de trobar una solució que siga bona per a les dos parts.
La Regidora albaidina de Cultura ha afimat que “en extranya moltíssim que els Campaners diguen que han pagat l’assegurança dels diners de la seva butxaca, quan tots sabem que qualsevol col.lectiu local com els Festers, les Camareres de la Mare de Deu i d’altres paguen a la Colla grans quantitats de diners a l’any pel fet de realitzar els corresponents tocs en diferents festivitats de la població”.
L’Ajuntament d’Albaida no s’ha negat en cap moment a pagar totes aquelles quantitats que estiguen regulades per escrit en els corresponents convenis, però evidentment no pot fer front a pagaments que no tinguen una cobertura legal i aprovada pels tràmits i procediments establerts a l’efecte, donat que en un ajuntament existeix una fiscalitat dels compters i no es poden fer pagaments que prèviament no estiguen aprovats i regulats de manera correcta.