La nova Diputació amplia l’assistència als municipis xicotets amb més tècnics i noves especialitats

L’Àrea d’Assessorament i Assistència Tècnica firma enguany el major nombre de convenis

La Diputació de València ha aprovat destinar una partida d’1.608.000 euros a setze convenis amb col·legis professionals perquè els seus tècnics presten els serveis propis de la seua especialitat en les entitats locals de menys de 5.001 habitants amb escassos recursos econòmics i que no disposen d’aquests tècnics en la plantilla.

El govern de la Diputació respon així a les peticions dels alcaldes, que el president, Jorge Rodríguez, i la vicepresidenta Maria Josep Amigó han arreplegat en les diferents reunions comarcals, sobre la necessitat de més ajuda de professionals especialitzats que els ajuntaments xicotets no poden sufragar.

Així doncs, prestaran els seus serveis a l’ajuntament que sol·licite adherir-se a aquests convenis amb la Diputació i els col·legis professionals, els arquitectes, aparelladors, enginyers de camins, enginyers tècnics d’obres públiques, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials, agrònoms, tècnics agrícoles i de muntanyes, tècnics forestals, topògrafs, graduats socials, enginyers en telecomunicacions, ambientòlegs, arqueòlegs i, des d’enguany, biòlegs.

Mitjançant aquests convenis, els ajuntaments trien fins a un màxim de tres tècnics que presten serveis als ajuntaments un determinat nombre d’hores a la setmana.

La retribució dels tècnics és finançada a tres bandes, per part de la Diputació, de l’Ajuntament i dels col·legis mateixos. Per als municipis de menys de 2.000 habitants, la part que finance la Diputació serà superior a la municipal, i, per als que tenen una població compresa entre 2.001 a 5.000 habitants, serà superior la contribució municipal.

Enguany s’ha introduït la novetat que els ajuntaments poden sol·licitar el doble d’hores als tècnics de l’àrea urbanística i industrial, tant a arquitectes o aparelladors com a enginyers tècnics industrials. En compte de dos hores per setmana en municipis de menys de 2.000 habitants i quatre en pobles de 2.001 a 5.000 habitants, podran disposar de quatre o vuit hores segons la població.

Assessorament i assistència tècnica
La diputada de l’Àrea d’Assessorament i Assistència Tècnica, Conxa García, ha manifestat que «la Diputació ha ampliat les ajudes als municipis que no disposen de mitjans per a fer plans o prestar serveis, i, amb l’ajuda dels tècnics que els proporciona la Diputació, s’aconsegueix que duguen a terme la seua gestió, i això repercuteix directament en els ciutadans».

La Diputació disposa també de sis secretaris-interventors que es fan càrrec d’aquesta funció als ajuntaments amb un pressupost inferior a 260.000 euros.

La diputada Conxa García ha afegit que els advocats que necessiten aquests ajuntaments més xicotets per a defensar-los en els judicis també els proporciona la Diputació perquè «l’objectiu és que qualsevol administració local dispose de tots els tècnics per a complir amb càrregues indispensables marcades per la llei i altres necessàries per als projectes municipals».