La Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida celebra el seu 25é aniversari

picture-3 Potencia la programació internacional i per a adults i reforça la seua implicació comarcal
La Vall d’Albaida // 29.10.2009.- Caràcter comarcal amb vocació internacional. La principal senya d’identitat del festival més antic de les arts escèniques valencianes, la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida, reforça el seu tret diferencial coincidint amb el seu 25a aniversari. Baix la direcció artística de Vicent Vila, responsable de l’Escalante Centre Teatral, la programació està formada per 52 funcions dividides a parts iguals entre sessions escolars per un costat i per a tots els públics i públic adult, per un altre, a càrrec de 22 companyies (sis internacionals, set valencianes i nou de la resta de comunitats espanyoles).
Les diferents propostes ompliran entre els dies 3 i 8 de novembre els escenaris de 18 de les 34 localitats que composen la comarca que, en el seu conjunt, no supera els 93.000 habitants. Per això, una oferta cultural “d’aquesta magnitud sols és possible gràcies a l’esforç i la implicació de totes les institucions i entitats col·laboradores” segons destaca Filiberto Tortosa, president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. Per a l’ens comarcal, és una “gran satisfacció poder organitzar un festival tan ambiciós, singular, entranyable i innovador en el món de les arts escèniques”.
Entre les línies seguides per a potenciar la programació destaca el rècord de companyies procedents de fora de les nostres fronteres. Dos solistes de referència mundial en les seues disciplines: l’australià Richard Bradshaw en les ombres i el rus Victor Antonov en les marionetes de fil, encapçalen un repartiment que es completa amb The pig dels anglesos The Whalley Range All Stars, El elefantito dels Muschetarii (mosqueters) de Romania, El país azul dels francesos Azika i la carpa dels italians Teatro delle Briciole on representen la seua particular versió de El patito feo.
Aquesta internacionalització no ha suposat que la mostra deixe de costat el seu caràcter de punt d’encontre dels titellaires valencians. De fet, Bambalina Teatre Practicable (Kraft) rebrà el Premi d’Honor de la MIT per haver-hi posat en marxa el festival i estaran acompanyats per Anem anant Teatre (Joan Sense Por), Lluerna Teatre (Rosegó el rodamón, a més de l’exposició retrospectiva dels seus vint anys sobre els escenaris), Teatre Buffo (La flauta màgica), Teatre de la Caixeta (Asteroide B612) i Títere (Contes sobrenaturals).
Igualment de diversa és la representació de l’Estat espanyol. Des d’Andalusia apleguen Axioma Teatro (Violeta), Búho & Maravillas (Los músicos de Brenes), El espejo negro (“Es-puto” Cabaret) i Zur Teatro (Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar). Catalunya també està amplament present amb Microcosmos Teatre (Réssurection à la carte), TaaaT (Mal de closca) i Trac Trac Titelles (Hansel i Gretel). Finalment, la programació es completa amb els bascos de Behibi’s (El viaje de Mur) i els aragonesos de Producciones Viridiana (En la cadiera).

Un altre vessant reforçat en aquesta ocasió és l’increment dels espectacles per a un públic adult i en espais alternatius. Així, diverses obres s’escenificaran en pubs i llocs d’oci per treure la MIT al carrer. Per un altre costat, dos muntatges, The pig i El patito feo, segueixen una línia poc convencional; mentre el primer s’instal·la en mig del carrer i eix a l’encontre de l’espectador, el segon l’ubica dins del seu espai escènic fent-lo partícip de la representació. Per últim, el festival demostrarà que els titelles no són sols cosa de xiquets: d’això s’encarregaran dos propostes en les que la música juga un paper predominant (Résurrection à la carte i Contes sobrenaturals), la versió per a adults del show de Richard Bradshaw i la funció d’una de les companyies pioneres en aquest àmbit: El espejo negro.
Els Premis “Mostra de Titelles”, atorgats per un jurat format per periodistes i programadors vinculats al món del teatre, seran els encarregats de destacar les millors propostes d’aquest variat ventall que permet durant la primera setmana de novembre conèixer totes les possibilitats narratives i escèniques dels titelles al mateix temps que ofereix una ampla visió del teatre de marionetes d’arreu del món.

Tota la programació en PDF

La Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida celebra su 25º aniversario

Potencia la programación internacional y para adultos y refuerza su implicación comarcal
picture-3La Vall d’Albaida // 29.10.2009.- Carácter comarcal con vocación internacional. La principal seña de identidad del festival más antiguo de las artes escénicas valencianas, la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida, refuerza su principal hecho diferencial coincidiendo con su 25º aniversario. Bajo la dirección artística de Vicent Vila, responsable del Escalante Centre Teatral, la programación está formada por 52 funciones divididas a partes iguales entre sesiones escolares por un lado y para todos los públicos y público adulto, por otro, a cargo de 22 compañías (seis internacionales, siete valencianas y nueve del resto de comunidades españolas).
Las diferentes propuestas llenarán entre los días 3 y 8 de noviembre los escenarios de 18 de las 34 localidades que componen la comarca que, en su conjunto, no supera los 93.000 habitantes. Por eso, una oferta cultural “de esta magnitud sólo es posible gracias al esfuerzo y la implicación de todas las instituciones y entidades colaboradoras” según destaca Filiberto Tortosa, presidente de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. Para el ente comarcal, es una “enorme satisfacción poder organizar un festival tan ambicioso, singular, entrañable e innovador en el mundo de las artes escénicas”.
Entre las líneas seguidas para potenciar la programación destaca el récord de compañías procedentes de fuera de nuestras fronteras. Dos solistas de referencia mundial en sus disciplinas: el australiano Richard Bradshaw en las sombras y el ruso Victor Antonov en las marionetas de hilo, encabezan un reparto que se completa con The pig de los ingleses The Whalley Range All Stars, El elefantito de los Muschetarii (mosqueteros) de Rumanía, El país azul de los franceses Azika y la carpa de los italianos Teatro delle Briciole en la que representan su particular versión de El patito feo.
Esta internacionalización no ha supuesto que la muestra deje de lado su carácter de punto de encuentro de los titiriteros valencianos. De hecho, Bambalina Teatre Practicable (Kraft) recibirá el Premio de Honor de la MIT por haber puesto en marcha el festival y estarán acompañados por Anem anant Teatre (Joan Sense Por), Lluerna Teatre (Rosegó el rodamón, además de la exposición retrospectiva de sus veinte años sobre los escenarios), Teatre Buffo (La flauta màgica), Teatre de la Caixeta (Asteroide B612) y Títere (Cuentos sobrenaturales).
Igualmente de diversa es la representación del Estado español. Desde Andalucía llegan Axioma Teatro (Violeta), Búho & Maravillas (Los músicos de Brenes), El espejo negro (“Es-puto” Cabaret) y Zur Teatro (Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar). Catalunya también está ampliamente presente con Microcosmos Teatre (Réssurection à la carte), TaaaT (Mal de closca) y Trac Trac Titelles (Hansel i Gretel). Finalmente, la programación se completa con los vascos de Behibi’s (El viaje de Mur) y los aragoneses de Producciones Viridiana (En la cadiera).
Otra vertiente reforzada en esta ocasión es el aumento de los espectáculos para un público adulto y en espacios alternativos. Así, diversas obras se escenificarán en pubs y lugares de ocio para sacar la MIT a la calle. Por otro lado, dos montajes, The pig y El patito feo, siguen una línea poco convencional; mientras el primero se instala en plena calle y sale al encuentro del espectador, el segundo lo ubica dentro de su espacio escénico haciéndolo partícipe de la representación. Por último, el festival demostrará que los títeres no son sólo cosa de niños; de ello se encargarán dos propuestas en las que la música juega un papel predominante (Résurrection à la carte y Contes sobrenaturals), la versión para adultos del show de Richard Bradshaw y la función de una de las primeras compañías por apostar por este ámbito: El espejo negro.
Los Premios “Mostra de Titelles”, otorgados por un jurado formado por periodistas y programadores vinculados al mundo del teatro, serán los encargados de destacar las mejoras propuestas de este variado abanico que permite durante la primera semana de noviembre conocer todas las posibilidades narrativas y escénicas de los títeres al mismo tiempo que se ofrece una amplia visión del teatro de marionetas de todo el mundo.

Toda la programación en PDF