La Llosa de Ranes concedeix ajudes de 40€ per alumne per a l’adquisició de material escolar

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper dia 4 de desembre

L’Ajuntament de la Llosa de Ranes ha aprovat la concessió d’ajudes econòmiques per a l’adquisició de material escolar (atles, diccionaris, llibres de lectura, motxilles, retoladors, compassos, quaderns, material esportiu, ordinadors, cadires ergonòmiques, etc.) per a l’exercici 2015. Aquesta subvenció de 40 euros per estudiant està orientada als alumnes que estiguen cursant el segon cicle d’Educació Infantil (de 3 a 5 anys) i l’etapa formativa d’Educació Primària.

D’acord amb les bases reguladores d’aquestes ajudes, aprovades en Junta de Govern el passat 18 de novembre, podran sol·licitar la prestació els pares, mares o tutors empadronats al municipi amb anterioritat al 30 d’abril de 2015, que estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries amb el Consistori.

Per poder fer efectiva la sol·licitud serà necessari presentar la instància degudament complimentada al Registre de l’Ajuntament, amb la certificació i el segell del centre educatiu, confirmant l’escolarització del beneficiari i la seua assistència amb caràcter regular al centre. La instància caldrà acompanyar-la d’una fotocòpia del DNI de la persona peticionària, així com també una còpia del Llibre de Família. En cas d’acolliment, tutela, separació legal o divorci serà necessari adjuntar el document acreditatiu de la situació esmentada. En última instància, caldrà presentar la factura o comprovant d’haver realitzat el pagament o adquisició del material didàctic en qüestió.

El termini per presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, romandrà obert fins el proper divendres 4 de desembre.
L’alcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, ha indicat que amb la posada en funcionament d’aquesta iniciativa l’equip de govern municipal “aposta per una educació amb igualtat d’oportunitats”, capaç d’ajudar les famílies “a sufragar l’esforç econòmic al que han de fer front perquè els seus fills i filles puguen disposar dels materials didàctics bàsics per a un òptim aprofitament dels estudis”, ha assenyalat.

Aznar ha ressaltat que aquesta ajuda resulta “complementària” al programa ‘XarxaLlibres’, alhora que ha recordat que durant la passada legislatura des del Consistori lloser “es varen articular diverses línies pressupostàries d’assistència a les famílies per a l’adquisició de llibres i materials didàctics”, ha asseverat.

El Consistori s’adhereix al programa ‘XarxaLlibres’
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes ha aprovat la seua adhesió al programa ‘XarxaLlibres’, de gratuïtat dels volums escolars posat en marxa per part de la Conselleria d’Educació.

La regidora d’Educació, Rosa Hostalet, ha explicat que aquest “suposa el primer pas per a que les famílies puguen accedir a aquestes ajudes”. La responsable de l’àrea educativa també ha informat de que el Consistori “ja ha iniciat el procediment per tramitar el pagament dels primers 100 euros a les famílies” i que, en conseqüència, “es proporcionarà tota la informació necessària sobre el procediment a seguir tant als centres educatius com a les famílies per tal de facilitar la seua tramitació”, ha indicat.