La il·luminació de l’avinguda de La Ribera està arreglada gràcies a la denúncia del Bloc

Pont Groc d'AlziraGinestar: “Un altre cas de falta d’il·luminació i que també afecta clarament a la seguretat vial és la carretera del Pont Groc”, que porta més d’un any sense llum

Fa una setmana denunciarem la falta d’il·luminació d’algunes zones de vianants de l’Avinguda de la Ribera. Hem de reconèixer que la situació s’ha arreglat en poc de temps i els vianants poden anar una mica més segurs per eixa zona. El que sí demanem des del BLOC és que no es repetisquen situacions paregudes i que, si hi ha algun fallo en la llum, que s’arregle el més aviat possible.

Que la il·luminació estiga arreglada no lleva que els passos de vianants estiguen millor indicats amb senyals de trànsit més grans i refractants per a que de lluny els cotxes puguen vore, també de dia, que hi ha un pas de vianants. Són solucions no molt cares però que milloren la seguretat dels ciutadans.

En el seu moment, des del BLOC ja fèrem una denuncia de falta de senyalització del pas de vianants des del llavador de l’Alquerieta a la gasolinera GALP al costat de Carrefour. La situació s’arreglà posant unes senyals grans que faciliten la visualització del pas. Demanem, per tant, la mateixa solució per als passos de vianants de l’Avinguda de la Ribera i la redona del bingo perquè són llocs de molt de trànsit tant de vehicles com de persones.

Un altre cas de falta d’il·luminació i que també afecta clarament a la seguretat vial és el tram de la carretera CV-43 (la del Pont Groc sobre el riu Xúquer) que va des de la redona de les Fulles a la redona del mercat d’Abast.

Fa un any ja denunciàvem la perillositat que suposa la falta d’il·luminació pel canvi de rasant d’eixe tram de carretera. En eixos moments ja dèiem que les faroles no funcionaven des de feia mesos. Per tant, el problema perdura des de fa quasi any i mig i la Conselleria no ha fet res al respecte. Ja que amb l’anterior denúncia s’han posat a la feina, demanem que la Conselleria d’Infraestructures, titular de la carretera, faça una intervenció definitiva i la CV-43 tinga la llum que li fa falta.