La Fiscalia inicia la investigació del Cas de la compra dels terrenys de l’aparcament de l’hospital

El 23 de febrer, el fiscal instructor va sol·licitar un informe del secretari i del tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de Xàtiva

L’escrit de l’òrgan jurisdiccional reconeix que s’han produït “fets que pogueren ser constitutius de delicte”, mentre que Roger Cerdà creu que “la rapidesa amb què ha actuat Fiscalia evidencia les irregularitats del procés que ha seguit Rus per a la compra dels terrenys”.

Ahir dijous, la Fiscalia d’Alzira va comunicar a Roger Cerdà que ja ha iniciat la investigació sobre de la denúncia feta pels socialistes respecte al procés de compra dels terrenys de l’aparcament de l’hospital Lluís Alcanyís. Crida l’atenció que el fiscal en cap incoara diligències d’investigació i designara fiscal instructor el mateix dia de la presentació de la denúncia, el passat 10 de febrer. A més, el 23 de febrer, el fiscal instructor va sol·licitar un informe del secretari i del tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de Xàtiva sobre la legalitat del procés i sobre els motius per a dur a terme l’adquisició de terrenys d’aquesta manera.

Segons el portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Xàtiva, Roger Cerdà, «la ràpida actuació del fiscal demostra la gravetat dels fets comesos per Rus en el cas de la compra dels terrenys per a l’ampliació del pàrquing de l’hospital”. Cerdà, qui va signar la denúncia conjuntament amb el regidor socialista Ignacio Reig, recorda que “Rus va buscar un intermediari per a l’adquisició, el que va suposar quadruplicar el preu dels terrenys i que l’Ajuntament haja de pagar 100.000 € més que si els hagués adquirit directament”.

Tal com informaren els socialistes, el cost final dels terrenys en qüestió va ser de 144.240 euros. Es van pagar a raó de 28,92 euros el metre quadrat. No obstant això, segons un informe de l’oficina tècnica de l’ajuntament, el valor inicial dels terrenys era 35.146,92 euros, és a dir 7,22 euros el metre quadrat.

Terrenys per ampliar el pàrquing de l’hospital

El 20 de setembre de 2005, l’Agència Valenciana de Salut va comunicar la necessitat urgent d’ampliar la zona d’aparcament de l’hospital Lluís Alcanyís, demanant l’expropiació dels terrenys i la seua cessió a la Conselleria de Sanitat. Una setmana després, l’alcalde de Xàtiva va resoldre que s’efectués la relació de propietaris dels terrenys objecte de futura expropiació forçosa.

Però l’expedient d’expropiació forçosa no es va arribar a iniciar perquè la Comissió Informativa d’Obres Públiques l’ajornà per estudiar la possibilitat d’adquirir aquestes parcel·les mitjançant cessió dels propietaris, amb reserva d’aprofitament urbanístic en un PAI pendent de desenvolupar. Posteriorment, el 21 d’abril de 2006, sense que hi hagués transcendió públicament el procés d’expropiació, es varen adquirir els terrenys en qüestió per part d’un enginyer col·laborador habitual de l’ajuntament, qui va pagar per ells 74.710 euros, o el que és el mateix, 14, 98 euros per metre quadrat, segons es desprén dels documents que acompanyen la denúncia presentada.

L’1 de juny de 2006, l’Ajuntament de Xàtiva va acceptar la proposta realitzada pel nou propietari i es va comprometre a adquirir els terrenys pel preu total de 144.240 euros, si en el termini de cinc anys no s’aprovava la reparcel·lació del sector Cànyoles. Finalment, en no desenvolupar-se aquest PAI, l’ajuntament va haver de pagar els terrenys a raó de 28,92 euros el metre quadrat, amb el consegüent perjudici per a les arques municipals.