La Conselleria sanciona l’abocador d’Ontinyent amb 30.000 euros per infracció greu

El regidor Fran Quesada adverteix que l’abocador continua emitint àcid sulfhídric que pot afectar la salut de les persones

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Ontinyent, Fran Quesada, ha desvetllat que la Conselleria d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat ha iniciat un expedient sancionador per infracció greu contra l’empresa pública GIRSA, SA, per exercir l’activitat d’abocador de residus no perillosos a Ontinyent sense el preceptiu instrument ambiental.

En dit expedient, el 227/11, segons exposa el regidor, s’ha dictat proposta de resolució per part de la instructora, qualificant els fets com constitutius d’infracció greu, i proposant multa de 30.000 euros i clausura temporal de la instal·lació. Igualment, s’ha proposat la mesura cautelar de tancament provisional. Segons explica el regidor, GIRSA ha presentat un recurs a aquesta sanció, recurs que encara està pendent de resolució. Quesada afegeix que l’abocador disposa d’autorització ambiental integrada, atorgada per resolució de 14 de desembre de 2011, “però esta autorització deuria haver estat concedida en 2006. Per tant, ha tardat més de 5 anys en estar dins de la legalitat”.

El regidor exposa que davant les fortes molèsties per les olors, GIRSA es va comprometre, el 26 de juliol de 2010, a instal·lar les torxes necessàries per a la desgasificació de l’abocador. “Posteriorment, l’empresa es va comprometre a instal·lar les torxes durant el mes d’octubre de 2010, i el 8 de febrer de 2011 ens va donar més llargues, sense que s’instal·laren les torxes”, destacava Quesada. “Ha passat més d’any i mig, i les torxes continuen sense estar instal·lades”, exposa el regidor de Medi Ambient, qui adverteix que les ximeneies de l’abocador continuen emitint gasos de forma continuada, entre ells SH2 (àcid sulfhídric), un gas que pot afectar la salut de les persones que viuen a l’entorn més proper de la instal·lació.