La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat reprèn el seu treball

Xelo Angulo, Vicepresidenta de la Confederació participa en nom dels ajuntaments i mancomunitats sòcies del Fons Valencià per la Solidaritat


Divendres 29 de gener, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat (Confocos) reprenia el seu treball en esta nova legislatura. Este és el primer encontre que es realitza després de les eleccions municipals i autonòmiques de maig de 2015, i es fa precisament després de l’elecció de les Juntes Executives de cadascun dels Fons, renovades després dels comicis locals.

La reunió de treball de la Confederació de Fons de Cooperació responia a la necessitat de reprendre el treball conjunt entre els seus membres. A la trobada els representants de cada Fons van posar en comú la situació en què es trobaven, fent-se un balanç del treball desenvolupat al llarg de la legislatura 2011-2015, així com traslladant com havia quedat la composició i situació de cada membre de Confocos després de les eleccions municipals de 2015. Altres dos punts a la reunió van estar l’anàlisi de la situació actual de la Confederació i del treball dut a terme en l’anterior legislatura. Com a resultats de la reunió es va acordar organitzar una reunió tècnica per a posar les bases d’un pla de treball per a 2016, així com planificar la celebració de l’Assemblea General de la Confederació per al mes d’abril pròxim i celebrar-la a Madrid.

A la sessió de treball de la Confederació van participar Presidents/es i Gerents/Coordinadors tècnics dels 10 Fons membres de Confocos (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Euskal Fondoa, Fons Valencià per la Solidaritat, Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, Fondo Canario de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, Fons Menorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Pitiús de Cooperació i Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació), en representació del Fons Valencià van participar la Presidenta de l’entitat, Xelo Angulo Luna i el Coordinador tècnic, Esteve Ordiñana Bataller.

La Confederació va nàixer el 19 de setembre1995, i és el marc de coordinació i representació conjunta dels Fons de Cooperació existents en l’Estat Espanyol per a totes aquelles temàtiques i projectes que afecten als interessos comuns dels distints Fons.

Els objectius de la Confederació són:

· Contribuir a impulsar la cooperació descentralitzada dins i fora dels àmbits territorials dels seus membres, així com afavorir-ne la vertebració en xarxes.

· Ser l’ interlocutor comú davant les institucions estatals, europees i mundials amb plantejaments coincidents.

· Consolidar instruments de treball i gestió coordinats per aconseguir un aprenentatge mutu i l’establiment de criteris comuns d’anàlisis, avaluació, control i seguiment de projectes.

· Promoure projectes de sensibilització compartits.

La Confederació agrupa a més de 1.000 administracions públiques locals de tot l’Estat Espanyol.

El Fons Valencià ha assumit la Vicepresidència de la Confederació des de la seua constitució el 1995.