L’associació de veïns de Bixquert convoca la seva Assemblea

Aquest divendres a la Casa de la Cultura

L’associació de Veïns de Bixquert convoca per a aquest divendres 28 de novembre la seva desena Assemblea General. Es celebrarà les 19.00 hores en el Saló d’Actes de (segona planta) de la Casa de Cultura de Xàtiva.

L’orde del dia es la lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior; dació de comptes; informe resum de les activitats realitzades i precs i preguntes.