L’alcalde de La Pobla qualifica de “històric” l’acord per desbloquejar l’ús de la nau de la Mancomunitat

Ha estat paralitzada durant 12 anys

“Després de 12 anys de paràlisi, estem davant un acord històric”. Així qualificava l’Alcalde de La Pobla del Duc, el socialista Vicent Gomar, l’acord aprovat per unanimitat del plenari de la Mancomunitat de Municipis que permetrà desbloquejar l’ús d’una nau propietat de l’ens comarcal que estava en desús des de la seua construcció en 2001, i que ara podrà acollir la posada en marxa d’una indústria agroalimentària en la població.

Gomar, que ha mostrat la seua satisfacció al President de la Mancomunitat, Juan Puchades, a la junta de govern i al plenari “per l’actitud receptiva i negociadora, i el treball ben fet de tots els actuals consellers”, que ha permés concloure definitivament l’assumpte relatiu a la cessió de terrenys i la posada en marxa d’esta nau en el paratge denominat “polígon industrial”. L’Alcalde recordava que des del primer minut de l’actual legislatura el Govern de La Pobla “vam manifestar la nostra intenció de resoldre les desavenències i discòrdies entre la Mancomunitat i l’anterior corporació municipal de la Pobla del Duc, amb el PP al front, que va ser incapaç de donar una solució factible durant el 8 anys que va estar al front de l’Ajuntament i la Mancomunitat”.

Cal recordar que l´Ajuntament de La Pobla del Duc UV-PSPV a l´any 2001 va cedir un terreny a la Mancomunitat de 3000 m3 amb la finalitat que esta construira una nau i impulsara un projecte industrial agroalimentari posant unes clàusules de condicions. La construcció de la nau es va portar a terme en un solar de 811.05 m3, no utilitzant-ne la resta del terreny cedit (2188.95 m3), en el qual temps després l’ajuntament governat en eixe moment per Natalio Navarro (PP), sense comptar amb el vist i plau de la Mancomunitat va construir unilateralment en el terreny prèviament cedit. A més, la Mancomunitat havia abonat una part de les quotes d’urbanització corresponents a la totalitat del terreny.

Passat el temps, l’activitat industrial no havia fructificat, “i en aquest context és necessari tractar la qüestió de la reversió i aplegar a un acord satisfactori per les dues parts”, explicava Vicent Gomar. D’aquesta manera es va considerar convenient establir les bases d’un nou acord, les quals passarien per una cessió definitiva a la Mancomunitat del solar on s’ha construït la nau, la reversió a l’Ajuntament del terreny restant i l’aprovació d’una liquidació econòmica en la qual l’Ajuntament reintegraria a la Mancomunitat la part de les quotes d’urbanització pagades corresponents al terreny que és objecte de reversió.

En aquest context i després de moltes negociacions, tant l’alcalde de la Pobla del Duc com el president i la junta de govern de la Mancomunitat ratificaren aquest acord que va ser aprovat pel plenari de l’ens comarcal, “un bon acord tant per a la Mancomunitat com per a l’Ajuntament, ja que que després de dotze anys les dues parts poden disposar legalment de nous bens per al seu patrimoni, el que ens ompli d’orgull a tots”, concloïa Vicent Gomar.