l’Ajuntament de Novetlè commemora els 30 Anys d’Ajuntaments Democràtics

L’Ajuntament de Novetlè commemora els 30 Anys d’Ajuntaments Democràtics.

El passat divendres 03 de juliol al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Novetlè a les 20h., se celebrá mitjançant ple extraordinari els 30 Anys d’Ajuntaments Democràtics, amb un acte-homenatge als regidors de Novetlè des de l’any 1979.

Aquest acte va ser un reconeixement públic als edils que han treballat per a la democràcia des dels primers anys fins l’actualitat. L’acte finalitzà amb un vi d’honor.

Des de l’Ajuntament de Novetlè, amb Fina Mateu al front, es considera d’especial rellevància aquest acte per la importància històrica que ha tingut aquest periode democràtic de lluita per les llibertats, i treball constant dedicat als ciutadans de Novetlè.