L’Ajuntament de Bocairent consensua amb el veïnat dues modificacions de la versió preliminar del PGOU

L’equip de govern socialista pretén assolir el màxim consens en l’aprovació definitiva del Pla general d’ordenació urbana

L’Ajuntament de Bocairent acaba de consensuar amb el veïnat dues modificacions importants de la versió preliminar del Pla general d’ordenació urbana (PGOU). El document elaborat per un equip redactor contractat per la Diputació de València es troba a hores d’ara en període d’exposició pública i de presentació d’al·legacions.

Per a la zona alta del nucli urbà, el consistori pretenia convertir aquesta àrea actualment catalogada com a industrial en residencial baix la denominació de Pla de reforma interior número 1 (PRI-1). No obstant això, davant l’oposició manifestada per part del veïnat, l’equip de govern els ha ofert una nova opció segons el tipus de propietat que tinguen. Així, els i les titulars de parcel·les amb edificis destinats exclusivament a habitatges, podran acollir-se a la classificació d’eixes finques “com a sòl urbà d’ús residencial de manera que es reconega legalment la situació actual i que el futur PGOU opere de forma automàtica el canvi d’ús” mentre que les edificacions industrials “podran mantenir voluntàriament l’ús industrial i quedaran excloses de l’aplicació del PRI-1”.

Paral·lelament, aquest canvi també ha portat l’equip de govern a decidir l’anul·lació de la Zona industrial 5 contemplada en el Pla general d’ordenació urbana ja que l’objectiu d’aquesta era establir un sòl urbanitzable industrial per a menudes i mitjanes industries que ara roman a l’àrea alta del nucli urbà. De fet, els terrenys situats en la partida de Vila Rosario, junt a l’actual polígon industrial el Regadiu, ocupen una franja de 37.000 metres quadrats i es pretenia destinar-los a la construcció de naus industrials de dimensions reduïdes com tallers, oficines per a emprenedors o naus niu. D’aquesta forma, aquest espai seguirà destinat a activitat professional agrícola, “alhora que contribuirà a mantenir l’equilibri ecològica d’una zona que confronta amb el parc natural de la serra de Mariola”.

Aquests acords entre l’Ajuntament, les propietats i el veïnat evidencien, en paraules de Josep-Vicent Ferre, alcalde de Bocairent i candidat a la reelecció pel PSPV-PSOE, “la nostra voluntat d’assolir un consens entre totes les parts implicades per a l’aprovació de la versió definitiva del Pla general d’ordenació urbana, un dels motius fonamentals del nostre programa per a la legislatura pròxima”.