L´Ajuntament d’Albaida condiciona el camí d’Atzeneta i el de l’Escorxador

Amb el programa de millora de camins rurals 2012 de la Diputació de València

El Pla de Millores de Camins Rurals 2012 de la Diputació de València, ha permés que l’Ajuntament d’Albaida realitzara obres d’asfaltatge i altres tipus de reparacions per a millorar l’estat de diverses vies del terme municipal, així com garantir la seguretat dels usuaris. Per a l’execució de les citades obres s’han invertit 15.381,36 euros.

L’Alcalde, Josep Antoni Albert i Quilis, confirma que s’ha treballat al camí d’Atzeneta i al camí de l’Escorxador, ja que es trobaven en un estat molt deteriorat. A hores d’ara ja s’ha eliminat la vegetació que envaïa el camí, s’han netejat les sèquies que estaven totalment obturades i s’han realitzat obres d’asfaltatge en les zones més afectades. Aquestes actuacions permetran millorar i assegurar les bones condicions de circulació i accessibilitat de la xarxa viària, en un camí altament transitat, donat que uneix Albaida amb Atzeneta, a més es tracta també d’una via alternativa a la carretera.

Malgrat les dificultats econòmiques que s’estan patint, els responsables municipals són conscients de la importància del manteniment de les vies rurals, que ajuden al desenvolupament agrícola, mediambiental i turístic del municipi. Per això, per part dels tècnics municipals ja s’ha realitzat un estudi exhaustiu de les condicions actuals de tots els camins de la població. mitjançant el qual s’estableixen les necessitats bàsiques i les prioritats d’actuacions en els mateixos.

El Regidor de Medi Ambient, Jose Vicente Palací, incideix en que dintre de les actuacions previstes per l´Ajuntament d´Albaida, continuaran invertint en la millora i condicionament dels camins rurals del terme municipal, sempre que les possibilitats econòmiques del moment ho permeteixquen i sent conscients que no es pot abordar immediatament el condicionament de tots i cadascun dels camins, sinó que totes les actuacions s’han de realitzar de manera progressiva.

D’altra banda, en paraules del propi regidor: “S’està treballant tècnica i administrativament en la preparació d’un esborrany d’ordenança municipal reguladora de l’ús, conservació i manteniment dels camins rurals del terme”. “Aquest esborrany d’ordenança es preveu que estiga preparat en unes setmanes per tal que es duguen a terme tots els tràmits administratius adients per a que siga aprovada pel plenari municipal i entre en vigor al llarg d’aquest any 2013”.

Està previst que les pròximes actuacions de rehabilitació es centren en l´Aljorf, en concret en el carrer de l´Esglèsia. L´Ajuntament d´Albaida executarà també aquesta millora que s´integra en el “Pla de Nuclis” de la Diputació de València.