Joan Baldoví s’entrevista amb productors d’energia solar a l’Olleria

El candidat de Compromís defensa el foment de l’autoconsum i la revisió del sistema energètic

Joan Baldoví, candidat de Compromís a les pròximes eleccions del 20 de desembre, va visitar l’Olleria per entrevistar-se amb productors d’energia solar que tenen a aquesta localitat de la Vall d’Albaida un lloc important dins del món de les energies renovables. El candidat de Compromís va estar acompanyat pels regidors i l’alcalde de l’Olleria i per la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, i va poder comprovar de primera mà com és de beneficiosa la producció d’energia renovable en l’àmbit mediambiental, però també a escala econòmica i laboral per als llocs on s’aposta fermament per estes formes de producció energètica.

El sector energètic -en paraules de Joan Baldoví- a l’estat espanyol depèn fonamentalment de fonts de generació fòssil i nuclear, amb efectes adversos sobre el medi ambient, la salut i la seguretat de subministrament. És per això que proposem dur a terme una revisió profunda del sistema energètic i avançar cap a un sistema basat en la fiscalitat mediambiental (o verda), que penalitze les fonts d’energia contaminants i afavorisca el desenvolupament de les energies provinents de recursos renovables autòctons, inesgotables i, en la gran majoria dels casos, gratuïts”.

“El Govern actual del PP ha proposat un desenvolupament normatiu vergonyós, només en base a mantenir un oligopoli del sector elèctric tradicional que veu com la reducció de la demanda d’energia afecta la rendibilitat econòmica de les seues centrals. El desenvolupament que proposem es basa en què la pràctica de l’autoconsum ha de ser fomentada de forma oberta tant pel que fa a la possibilitat d’agregar persones consumidores com generadores; i en la posada en marxa d’un procediment administratiu, sense l’existència de barreres, que permeta el desenvolupament de l’autoconsum amb la modificació del marc tarifari actual”, va assegurar el candidat de Compromís.

Per a l’alcalde de l’Olleria, Julià Engo, “adaptar el sector elèctric ha de ser una prioritat, perquè sobre ell pivotarà una bona part del desenvolupament de la política energètica del futur. L’evolució tecnològica i industrial dels sistemes d’aprofitament de les fonts d’energia renovables i l’existència d’un potencial energètic específicament alt en fonts com la solar fan del nostre territori un lloc idoni per assolir un objectiu 100% renovable. Malgrat el potencial energètic existent i el lideratge que el desenvolupament integral de les tecnologies d’aprofitament de fonts d’energia renovables ha tingut, aquesta situació s’ha revertit en els últims anys fins a provocar la seua paralització i el tancament de nombroses indústries“.