I Concurs de micro relats a la Pobla Llarga

Els originals han d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic biblioteca@lapoblallarga.es fins al 15 de setembre

L’ Ajuntament de la Pobla Llarga convoca el primer concurs de micro relats per a l’any 2015. El Consistori pretén així promoure i incentivar la producció literària en valencià i potenciar l’ús de la llengua. Podran concórrer als premis qualsevol autor, amb totes les obres que considere oportú. El tema serà lliure i l’extensió de les obres serà de 150 paraules com a màxim, incloent-hi el títol. Les obres, han de ser originals i inèdites, escrites en valencià, i no poden haver estat guardonades ni presentades en cap altre certamen fins que finalitze la convocatòria del present premi.

Els originals de l’obra han d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic: biblioteca@lapoblallarga.es i baix pseudònim. En l’assumpte de l’email s’especificarà: I CONCURS MICRORELATS LA POBLA LLARGA. Anirà acompanyat de dos arxius adjunts (l’original en format .doc i l’original en PDF) La plica deurà ser presentada per registre d’entrada al mateix Ajuntament o bé per correu certificat a l’Ajuntament de la Pobla Llarga. La plica anirà en sobre tancat on s’especificarà: I CONCURS MICRORELATS LA POBLA LLARGA i inclourà: títol, pseudònim, nom, cognoms, domicili complet, fotocòpia del DNI (la cèdula d’habitabilitat del seu país) o del passaport, telèfon i adreça de correu electrònic.

No hi ha limit de presentació de quantitat d’obres per autor. Però en cap cas dos o més micro relats d’un mateix autor podran ser finalistes.

El certamen estarà dotat amb els següents premis: Primer premi 500 € Segon premi 300 € Tercer premi 200 € Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent. El termini de presentació de les obres es tanca el 15 de setembre de 2015.

Valoració dels micro relats

En primer lloc, persones de reconegut prestigi literari (es faran públics els seus noms després de la finalització del concurs) elegirà 20 finalistes, 20 micro relats finalistes que a continuació seran exposats a la Casa de la Cultura de la Pobla Llarga per a què qualsevol persona després de la lectura de tots, vote als 20 atorgant punts d’entre 1 i 5. El primer premi serà el micro relat que tinga més punts, el segon premi el micro relat que obtinga la segona posició en nombre de punts i el tercer el micro relat que tinga aquest lloc en nombre de punts. El premis es lliuraran en un acte de lectura dels textos que prèviament s’anunciarà al facebook de l’Ajuntament de la Pobla Llarga i als mateixos autors finalistes mitjançant correu electrònic.