Finestres tipus Climalit

Per Salva Calvo.

Aquitecte Técnic Col-legiat e Enginyer de l’Edificació.

En aquest article anem a modificar un poc línia dels últims i hem decidit parlar sobre la construcció pura i dura, que de segur per molts de vosaltres serà interessant. I de que anem a parlar? Doncs d’un material molt utilitzat i a la vegada prou desconegut. Aquest és el vidre tipus “Climalit”, possiblement el més utilitzat a les nostres finestres.

Cal dir, que Climalit és el nom d’un material d’una marca comercial anomenada Saint-Gobain Cristaleria S.L., hi ha altres empreses que hi fabriquen aquest tipus d’envidrament, encara que aquesta és la més coneguda. Aleshores, que és el vidre tipus “Climalit”? Doncs, aquest és un envidrament que té com la principal avantatge l’aïllament tèrmic i acústic que proporciona aquest tipus de vidre. Tot açò es deu a que estem davant d’un envidrament compost entre vidres separats per una càmera d’aire.

Que proporciona aquesta tipus de envidrament? A grans trets, quan més grossos siguen els vidres, més aïllament acústic obtindrem, així com, quan més amplia siga la càmera d’aire, major serà l’aïllament tèrmic, per descomptat sempre fins un punt.
Tot açò fa que hi haja moltes combinacions a l’hora d’elegir i la composició sol ser:
Vidre exterior/ Càmera vidre/Vidre interior
4/12/4

 

Aleshores, quan et diuen si teniu o aneu a col·locar un vidre 4/12/4, vol dir vos ofereixen un envidrament amb 4mm de vidre exterior, 12mm de càmera d’aire i 4mm de vidre interior.

Cal tenir clar que hi han diferents tipus vidres i diferents tractaments, que proporcionen les propietats que s’ajusten a les necessitats de cada client.

Aleshores que es pot fer per millorar les característiques del envidrament?

Característiques tèrmiques

  • Làmines de aïllament tèrmic reforçat minimitzant al màxim les pèrdues de calor. Aquestes làmines transparents es col·loquen entre els vidres per proporcionar majors propietats tèrmiques.
  • La col·locació de gas amb menor conductivitat tèrmica, que millora de forma considerable l’aïllament tèrmic com el gas Argón o el Kripton.

Característiques acústiques

  • Envidrament compost amb vidres acoblats gracies a una pel·lícula plàstica que els uneix.
  • Mitjançant la correcta quantitat i qualitat de mescla de gas Argón o Kripton i amb sistema de muntatge adequat, la millora del aïllament acústic por arribar fins uns 3dB.

Per finalitzar, tot açò fa que podem entremesclar totes aquetes propietats per aconseguir la finestra que més s’adequa a les nostres necessitats, però m’agradaria puntualitzar que de res en serveix tenir un bon vidre sino tenim un bon perfil que l’acompanya. Per exemple si nosaltres comprem un vidre amb un elevat aïllament tèrmic i el perfil que el suporta no es aïllant, el fred es colorà pel marc de la finestra. Per aquesta raó, deguem tenir clar també les propietats del perfil, on deguem tenir en compte que les finestres de alumini amb ruptura de pont tèrmic  o les finestres de PVC son les que major aïllament tèrmic en poden proporcionar. Encara que açò ho veurem a un futur article.