Finalitza l’exposició pública de l’ordenació de 4’5 milions de m2 de sòl urbanitzable d’Ontinyent

Dilluns 31 de març i dimecres 2 d’abril, últims dies en què es mostraran els 16 Plans Parcials urbanístics a la primera planta de la Casa de Cultura

L’Ajuntament d’Ontinyent finalitzarà la propera setmana l’exposició pública de 4’5 milions de m2 de sòl urbanitzable, mostrada en 16 Plans Parcials urbanístics que es poden visitar des del passat 3 de març a la Casa de Cultura. La Regidora de Territori, Rebeca Torró, ha explicat que es tracta d’un nou pas dins del procés d’ordenació d’aquesta superfície, corresponent als Plans Parcials del sòl residencial extensiu dels sectors SD 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 i 28, una exposició amb la qual el Govern d’Ontinyent “continua amb la seua aposta per la transparència en tots els aspectes de la gestió, afavorint que la informació arribe a la màxima quantitat possible de gent interessada”, assenyalava.

Els referits plans parcials estableixen l’ordenació detallada (sòls edificables, zones verdes, vials, etc) de tot el sòl urbanitzable residencial que va quedar per ordenar acabada la fase anteriorment aprovada (la meitat del total). Es tracta de les zones situades en les partides de Santa Anna (al nord de l’ermita), Foia de la Perera i el Pla de Mossen Conca. Com a límit Sud s’estableixen els anteriors Plans Parcials ja aprovats. Així mateix s’ordenen els sectors de la Casa Vella, Casa de l’Alba i Galindo.

L’exposició dels treballs romandrà oberta al públic dilluns que ve 31 de març i dilluns 2 d’abril en les dependències de la Casa de Cultura – Palau dels Barons de Santa Bàrbara d’Ontinyent al carrer de Maians, 26, en horari de matí de 10.30 a 14.00 hores i de vesprada de 16.30 a 20.00 hores. La regidora de Territori ha recordat que durant el període de l’exposició pública està a disposició dels visitants personal tècnic dels equips redactors del planejament, recomanant que, com a mesura de localització de les seues parcel·les, els propietaris aporten la referència cadastral (polígon i parcel·la).