EUPV-Xàtiva denuncia la manca d’inversions del Govern local en l’edifici “La Ferroviària”

L’accessibilitat de l’edifici passa necessàriament per la instal·lació de rampes d’accés així com d’ascensor

El Govern Local del PP només destinarà 40.000 euros del pressupost de 2015, quantitat completament insuficient per a dotar a l’edifici d’accessibilitat i afrontar la reparació dels principals desperfectes del mateix

L’edifici que acull un bon nombre d’associacions locals, inclosa la Junta Local Fallera, no té les condicions mínimes d’accessibilitat i seguretat, a més de romandre en un estat de conservació més que deficitari. Açò suposa la marginació de molts/as veïns/as que per problemes de mobilitat no poden accedir a les activitats que es desenvolupen en l’edifici.

Els 40.000 euros assignats són completament insuficients i només servirien per afrontar algunes de les reparacions més urgents (goteres, desperfectes en sostres i finestres, canonades, etc.). No es podria abordar la instal·lació d’un ascensor, la qual cosa és completament necessari per a salvar el greu problema de accessibilitat del edifici, així com per a prevenir el risc de caigudes, a causa de la complicada configuració de les escales del mateix. Sense parlar per descomptat, que l’edifici no compta amb les mínimes mesures d’Emergència i Evacuació en edificis de concurrència pública.

És incoherent que l’Ajuntament exigisca el compliment de la llei en matèria de Seguretat i Accessibilitat a particulars i negocis i porte tants anys incomplint la normativa en els seus propis equipaments, màxim quan durant anys ha pogut beneficiar-se de subvencions per a aquesta fi de la Generalitat i l’Estat i no ho ha fet.

EU-Xàtiva considera indispensable l’adequació urgent de l’edifici “La Ferroviària”, atés que aquest equipament és bàsic per a l’activitat i la participació de moltes entitats locals.