EUPV de Xàtiva exigeix «un preu just per als llibres de text»

Per a la regidora d’EUPV de Xàtiva Francesca Chapí, “és un insult a la societat que la consellera Català fes desaparèixer l’ajuda als llibres de text”

La dramàtica situació econòmica de moltes famílies a Xàtiva els va a impedir enguany assumir la despesa que implica cada principi de curs escolar la compra de tots els llibres de text que els exigeixen als fills en el col·legi. En concret, un de cada tres xiquets o xiquetes en edat escolar tindrà serioses dificultats per a portar els manuals requerits, segons ha confirmat EU de Xàtiva.
En els últims mesos, s’han retirat beques per a menjador i llibres de text. Per a la regidora d’EUPV de Xàtiva Francesca Chapí, “és un insult a la societat que la consellera Català fes desaparèixer l’ajuda als llibres de text”. Així, per a Cesca, els més de 47 milions d’euros pendents de pagament a les famílies i a l’alumnat més necessitat, “no estan entre les prioritats de la consellera Català, més preocupada en ampliar els concerts amb els centres privats que de garantir l’accés als mitjans imprescindibles per a l’educació de l’alumnat, al mateix temps que posa en seriosos problemes econòmics a les llibreries que, de fet, han vingut finançant els retards i la manca de pagament per part de la Conselleria”.
Ha declarat la regidora d’EUPV que “ni l’alumnat ni les famílies són les prioritats” per a la consellera Català. Cesca ha recordat que els pressupostos de la Generalitat han anat retallant la partida de llibres fins a deixar-la en una quantitat irrisòria i vergonyosa: en tres cursos el pressupost per a llibres ha passat de 42,4 milions d’euros a 7 milions reals. “Aquest maquillatge dels pressupostos, sotmès a successives modificacions, no ha fet més que reduir les ajudes a llibres, quan no fent desaparèixer les ajudes destinades a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO)”
Aquesta mesura, juntament amb la recent pujada de l’IVA aplicat al material escolar, deixen a moltes famílies de Xàtiva amb moltes dificultats econòmiques a l’hora de començar a l’any acadèmic dels seus fills i filles.
Reiterades vegades han proposat al consistori des d’EU Xàtiva que existeixen alternatives a les subvencions per a fer que aquesta càrrega econòmica de les famílies siga menor, i és l’Ajuntament de Xàtiva, des de la proximitat, qui té que exigir.
Segons Chapí “ Les institucions públiques han de regular per a afavorir:

1. Un sistema efectiu per a la reutilització de llibres “ banc de llibres”. Encara que s’apliquen a xicoteta escala, perquè aquests puguen funcionar s’ha d’exigir a les editorials que els llibres no canvien cada any: que les actualitzacions siguen online, per exemple o que tots els exercicis s’escriguen en materials complementaris. Sense açò, aquests programes de reutilització no poden ser efectius.

2.-Selecció de llibres de text per concurs entre editorials: Exigir límits mínims de qualitat i màxims de preu. Com totes les empreses privades que “venen” a les administracions públiques, per concurs, l’administració tindria capacitat per a triar segons qualitat i preu dels proveïdors candidats.
No són els col·legis els majors clients de les editorials? Igual que hem aconseguit que es promocionen des del sistema de seguretat social els medicaments genèrics sense perdre qualitat perquè tots puguen accedir a la sanitat, i que la gasolina o l’electricitat siguen iguals i a semblant preu per a tots, l’accés igualitari a l’educació és una obligació per a les administracions.” Conclou la regidora.