EU-Xàtiva exigeix explicacions sobre el CRIS i el CEEM pendents d’obertura des de fa 8 anys

Cal explicar la situació real del CEEM (Centre Específic de Malalts Mentals Crònics) i del CRIS (Centre de Rehabilitació i Inserció Social) pel que fa a la seua obertura i gestió.

Esquerra Unida tem que el centre destinat a CEEM/CRIS córrega la mateixa sort que han patit altres edificis com l’alberg El Cigroner, la Casa de la Llum, o la Plaça de Bous que, després d’importants inversions i sonades inauguracions, segueixen tancats malgrat les urgents necessitats de la ciutat.

Segons la regidora d’Esquerra Unida, Cesca Chapí, “no seria la primera vegada que per la proximitat electoral presenciem una inauguració precipitada, a major glòria de l’Alcalde Rus, però sense cap preocupació per garantir unes condicions bàsiques de funcionament i gestió d’un equipament que, convé no oblidar, és municipal.”

L’expedient de construcció del centre s’inicia en l’exercici 2007 i el finançament del mateix ha sigut a càrrec majoritàriament de la Generalitat Valenciana, amb un pressupost total superior al milió i mig d’euros. Però passats vuit anys de gestió, l’edifici encara no disposa de subministraments bàsics com l’electricitat, encara que la regidora Rosa Esteban assegurava, en un informe del mes de gener, la imminent alta del mateix. Segons informa Chapí, “tampoc no s’ha equipat adequadament i, el que és més greu, a data d’avui la Generalitat Valenciana no ha atorgat l’acreditació administrativa necessària per a l’obertura. El centre no compta tampoc ni amb el projecte de gestió, ni amb el finançament necessari per a la mateixa. Des de l’Ajuntament no s’ha establit tampoc cap reserva pressupostària per al seu funcionament”

D’igual manera, i malgrat diferents anuncis que indiquen que serà l’entitat ACOFEM la que es farà càrrec de la gestió del centre, es desconeixen les condicions en les quals aquesta entitat es compromet a la gestió del mateix. És impossible conèixer el grau de tramitació de l’expedient de la cessió administrativa de l’edifici a l’esmentada entitat, ja que, encara que la regidora Esteban assegurara en el seu informe que ja s’havia publicat, l’anunci preceptiu no s’ha publicat en el BOP ni en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Davant les preguntes de la regidora Cesca Chapí en el passat Ple de l’Ajuntament, l’Alcalde, Alfonso Rus, va negar la possibilitat de resposta en el plenari tot al·ludint un informe que, per contra, no ha aclarit cap de les qüestions plantejades.. Els interrogants segueixen, doncs, pendents de resposta encara que es refereixen a qüestions tan senzilles i essencials com la data d’obertura, el model de gestió o l’entitat i les condicions amb què es faran càrrec de la seua gestió; saber si els subministraments bàsics (aigua, llum…) estan garantits o conéixer com pensen fer que funcione sense haver assignat crèdit en els pressupostos recentment aprovats. Les preguntes plantejades són legítimes i mereixen una resposta clara, directa i ràpida.

Esquerra Unida-Xàtiva, considera que la gestió del centre ha de ser assumida per l’Ajuntament, com un instrument de creació d’ocupació, alhora que com a garantia de qualitat dels serveis que s’oferiran. Chapí rebutja radicalment l’absència total de transparència en la gestió municipal. «Una gestió en què el PP opta per hipotecar el futur i el patrimoni de la ciutat amb decisions precipitades, a manera d’esperpent final d’una legislatura en la qual ha oblidat per complet les necessitats de la ciutat».