EU proposa un enduriment de sancions per l’abandonament de gossos

El grup sol·licita noves campanyes de conscienciació

EU instarà aquesta setmana a la delegació de Medi Ambient de l’Ajuntament de Xàtiva a una modificació en l’Ordenança Muncipal reguladora de Tinença i Protecció d’animals i a l’articulació de noves campanyes per posar en valor les obligacions que suposa tenir un animal de companyia.

Aquesta iniciativa va dirigida a evitar, principalment, l’abandonament de gossos, ha destacat el portaveu municipal d’Esquerra Unida a l’Ajuntament, Miquel Lorente. “Uns abandonaments que acaben amb episodis molt desagradables per als animals, tal com ha ocorregut aquesta mateixa setmana amb l’abandonament d’un gos en les portes de la Societat Protectora”, afirma Lorente. Es tracta de situacions que a més desborden a les mateixes associacions dedicades a la protecció dels animals, i també acaben ocasionant perills de trànsit i seguretat.

En aquest sentit, EU demanarà que l’Ordenança contemple com a falta molt greu l’abandonament de qualsevol animal. Ara mateixa, la normativa municipal diferencia com a falta greu l’abandonament de qualsevol animal, mentre que l’abandonament de gossos perillosos es considera falta molt greu. “Per aquest motiu, volem trencar amb eixa diferenciació i fer que qualsevol abandonament tinga el tractament de falta molt greu”, afirma Lorente.

D’altra banda, des d’EU s’ha assenyalat que “dintre de la proposta es planteja un augment de l’actual sanció per abandonament d’animal que oscil·la entre 500 i 1.000 euros per fer que s’aplique la màxima sanció que permet la legislació autonòmica, Llei 4/1994, de 8 de juliol, xifrada en 18.000 euros”. Finalment, Lorente ha assegurat que “treballarem per a què la normativa municipal considere a qualsevol animal com a ens propi amb sensibilitat física i psíquica”.