EU proposa la tarifació social de les taxes i preus públics a Xàtiva

Lorente (EU) “amb aquesta mesura proposem un sistema més igualitari i transparent”
El grup municipal d’Esquerra Unida presentarà avui, en la Comissió d’Hisenda, una proposta de cara a la negociació de les Ordenances Fiscals 2013. Es tracta d’un sistema de tarifació social, que s’aplicaria a taxes i preus públics de serveis com el Conservatori, l’ús de les instal·lacions esportives municipals entre d’altres. En canvi, amb els impostos municipals, la normativa estatal no ens permet fer aquesta modulació en funció de les circumstancies personals, familiars o empresarials.
El portaveu d’EU, Miquel Lorente, assenyala que “el 55% de la població ocupada a Xàtiva és mileurista i amb l’actual context li costa molt fer front a determinades taxes i preus públics, tanmateix cobra massa per accedir a les ajudes d’emergència social”. Per aquesta raó, instem a “fer un estudi del cost real de cada servei, amb l’objecte d’equiparar el preu de la taxa o el servei al que ha de ser el cost real”. A partir d’aquesta situació des d’EU “proposem que els preus públics i les taxes varien en funció de la renda de cada unitat familiar”. D’aquesta manera, segons Lorente “les rendes més altes haurien de fer front al cost real del servei, mentre que tota una franja de famílies, que ara no són tingudes en compte per rebre bonificacions i cobren massa per comptar amb ajudes de serveis socials, pagarien un preu més ajustat a les seues possibilitats”. En aquest sentit, s’aplicarien gradacions de descompte que podrien anar des del 10% fins al 75% del cost real.
Segons Lorente “aquesta proposta és totalment realista, factible, justa i no incrementa els costos per a les arques municipals”. Amb aquesta proposta, segons la formació d’esquerres ”es preten acabar amb la inèrcia de valorar les taxes i preus públics segons l’augment de l’IPC o comparant-se els preus amb els pobles de les rodalies”
La tarifació social és un dels principals requisits del grup municipal per discutir les ordenances fiscals 2013, que es debatran al proper ple municipal. “En un moment com l’actual, l’Ajuntament ha de garantir l’accés de tots als serveis públics, però sense comprometre la seua viabilitat”, apunta Lorente.