EU proposa el tractament progressiu de la taxa de l’aigua per bonificar els consums responsables

Lorente (EU) «és necessària una taxa d’aigua que premie els consums responsables i penalitze les conductes balafiadores»

El grup municipal d’Esquerra Unida ha informat que «és l’hora de promoure conductes ciutadanes que aposten per l’estalvi i l’eficiència, per eixa raó no entenem com la taxa d’aigua que proposa l’equip de govern no discrimine entre els consums d’aigua responsables i aquells que no ho són». De fet, la proposta d’Ordenances Fiscals de l’equip de govern contempla una quota de consum per distribució i subministrament d’aigua potable en 0,3107/m3 d’aigua consumida, sense implementar cap mena de progressivitat en el cost proporcional al consum.

En aquest sentit, des de la coalició d’esquerres, el seu portaveu municipal Miquel Lorente, ha assenyalat que «anem a plantejar un esmena en la taxa de l’aigua on es tinguen en compte tres trams de consum; un primer tram en què l’ús fins 10 m3 pagarien el m3 a 0,155€, un segon tram des dels 11 m3 a 42 m3 aforats pagarien el m3 a 0,3107€, mentre que el tercer tram de 43 m3 aforats endavant pagarien 0,6214€».

Per a Esquerra Unida amb aquesta mesura és preten sensibilitzar a la ciutadania respecte l’estalvi de recursos tan importants com és el cas de l’aigua, per eixa raó els consums més responsables veurien reduida el seu rebut en un 50% del cost que ara mateix planteja el PP, mentre que aquelles conductes més balafiadores veurien augmentat el seu rebut en un 50% més del cost que ara se’ns presenta.

Foto: http://www.efeverde.com/, la plataforma global de periodismo ambiental, energías renovables, rsc y desarrollo sostenible de la Agencia EFE.