EU plantejat la necessitat de promoure la minimització de residus i el reciclatge entre la població

Lorente “quan més reciclem i reduïm el pes de la borsa gris del fem, menor serà el negoci que s’ha montat uns pocs amb la gestió dels nostres residus”
El portaveu municipal d’Esquerra Unida, Miquel Lorente, ha plantejat la necessitat de promoure la minimització de residus i el reciclatge entre la població. En aquest sentit, Esquerra Unida ha informat que “anem a reiterar a l’equip de govern la necessitat d’habilitar més espais de recollida selectiva de residus en la ciutat, perquè quan més reciclem i reduïm el pes de la borsa gris del fem, menor serà el negoci que s’han montat uns pocs amb la gestió dels nostres residus”.
Segons Lorente, l’objectiu d’aquestes mesures també es podria concretar en “ situar la ciutat en un índex d’1,2 Kg de residus per habitant al dia, complint així amb les directives que marca la UE sobre generació de residus per càpita”, afegeix el portaveu d’EU.
Per a Miquel Lorente, “el nou escenari de l’augment del preu de la taxa de fem ha de suposar un revulsiu perquè la ciutadania prenga consciència de l’estafa que suposa la gestió de residus i es rebel·le demostrant que es possible un altra mena de gestió més sostenible, transparent i econòmica”.