EU insta a Rus a defensar el registre civil “públic i gratuït”

L’avantprojecte de llei del ministre Gallardón pretén privatitzar-lo a favor dels registradors de la propietat

El grup Esquerra Unida de Xàtiva insta a l’alcalde, Alfonso Rus, a defensar que el registre civil continue sent públic i gratuït, front l’avantprojecte de llei de Gallardón que pretén privatitzar-lo a favor dels registradors de la propietat. Francesca Chapí, regidora d’Esquerra Unida a Xàtiva, demana a Rus que atenga les reivindicacions dels sindicats, “i que defense els interessos de tota la ciutadania”.

“L’avantprojecte de llei d’un dels ministres de Justícia més retrògrads, el Sr. Gallardón, contempla la privatització del registre civil a favor dels registradors de la propietat i mercantil, suprimint el caràcter públic i gratuït que ha tingut des que es va crear en el 1870. Cal dir que el mateix president del govern, Mariano Rajoy, és registrador de la propietat en excedència”, manifesta Chapí.

Destacar que el passat dia 12 de febrer, el Degà del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya va fer públic que el Ministeri de Justícia havia adoptat ja la decisió d’assignar els Registres Civils als Registradors de la Propietat i Mercantils. “Aquesta decisió governamental suposa una privatització encoberta d’un servei públic essencial com és el Registre Civil, ja que aquests Registradors funcionen en règim de negoci privat, fent propis els beneficis derivats de la seua funció pública en compte de repercutir aquests beneficis en tota la ciutadania”, afegeix la regidora.

Segons Chapí, aquesta nova privatització suposaria el repagament i noves taxes pels registres de naixements, matrimonis, defuncions, etc., per serveis que ja es paguen en els impostos. “I no sols això, en els últims anys les administracions públiques han invertit més de 170 milions d’euros en la seua modernització, digitalització de documents o formació del personal; tot això ara serà entregat a interessos particulars”, afirma.

Des d’EU han presentat una moció en forma de declaració institucional per la qual s’insta a Rus, com a alcalde de Xàtiva i president de la Diputació de València, “que estiga del costat dels interessos de les seues veïnes i veïns. I a més que atenga les reivindicacions dels sindicats”.

La regidora va fer referència a les conseqüències d’aquesta privatització encoberta: “podria esdevenir en una possible mercantilització de les dades personals de la ciutadania, que estarien en mans dels Registradors de la Propietat i Mercantils, que són negocis privats, per la qual cosa ha de garantir-se que el registre i la publicitat de les mateixes siguen gestionades exclusivament per empleats públics, per meréixer la més especial protecció. El Registre Civil és un servei públic i gratuït profundament arrelat en tots els municipis del nostre territori i del conjunt de l’Estat que ha de ser protegit i millorat. És per això que cal exigir el manteniment de totes les oficines de Registre Civil i no la seua privatització i desaparició”.

“Volem que el plenari manifeste la necessitat que el Registre Civil es mantinga com un servei gratuït i públic a la ciutadania valenciana. A més, volem que l’Ajuntament inste al Govern d’Espanya a retirar l’avantprojecte de llei del Ministeri de Justícia que preveu aquesta privatització i que impulsarà la desaparició dels jutjats de pau, a mantenir les oficines de Registre Civil en tots els municipis, a garantir que tots els empleats dels registres civils siguen funcionaris públics, que accedisquen als seus llocs de treball conforme als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat establerts en la Constitució Espanyola”, finalitza Chapí.