EU insta a reconèixer en la taxa de l’aigua a les famílies que fan consums responsables

Lorente “no és just que paguen el mateix per m3 d’aigua aquells que fan consums responsables i els que balafien”

Des del GM d’Esquerra Unida a Xàtiva es plantejarà en el proper plenari “la necessitat de revisar el preu de la taxa de l’aigua segons el nivell de consum familiar”. Segons Lorente “volem que l’Ajuntament reconega els consums responsables aplicant reduccions en el preu dels seus rebuts i dissuadint els consums excessius”. La formació d’esquerres proposarà una fiscalitat mediambiental, basada en diferents trams de consums, que s’ha basat en estudis realitzats per l’OMS (Organització Mundial de la Salut). Actualment la proposta de taxa per consum, distribució i subministrament d’aigua que ha presentat l’equip de govern per a l’exercici 2014 és de 0,3107€/m3 d’aigua consumida, indistintament de què els nivells de consum siguen responsables o extremadament balafiadors.
Per aquesta raó, tal com ha indicat, Miquel Lorente com a portaveu de la formació d’esquerres “proposem una modificació en la taxa de consum d’aigua residencial en tres trams de caràcter trimestral un primer de fins a 36 m3 de consum a 0,27€/m3, un segon tram entre 36m3 i 75m3 a 0,35€/m3 i un tercer tram partir de 75m3 a 0,70/m3 D’aquesta manera des d’EU és pretén que l’Ajuntament de Xàtiva comence a aplicar verdaderament criteris mediambientals a l’hora d’establir certes taxes com la de l’aigua, uns criteris que serien fàcils d’aplicar gràcies a l’existència de comptadors GPRS en la ciutat.