EU insta a l’apertura del pati de Col·legi Públic Attilio Bruschetti per dotar d’equipaments esportius al nucli antic

Lorente (EU) “volem que els centres educatius públics del nucli antic obriguen les seues instal·lacions esportives en horari no lectiu”

Des d’Esquerra Unida s’ha enregistrat una moció per al proper ple perquè el nucli antic compte amb equipaments esportius pròxims i que milloren la qualitat de vida d’aquest sector de la població. De fet, Xàtiva es caracteritza per tenir una ordenació urbanística que dificulta l’oferta de determinats equipaments, sobretot en el nucli antic de la ciutat. En aquest sentit, cal esmentar l’absència d’instal·lacions esportives. Segons el portaveu d’EU, Miquel Lorente, “front aquesta problemàtica els col·legis públics ens ofereixen una oportunitat per ampliar la carta de serveis que dona l’Ajuntament al conjunt de la ciutadania. En l’actualitat, la mateixa demanda d’espais on es poden realitzar activitats esportives per part de la població està sent satisfeta d’una manera no reglada. Com ara el Col·legi Públic Attilio Bruschetti on en horari no lectiu s’està accedint d’una manera irregular amb tots els perills que això pot comportar, sobretot si tenim en compte que la gran majoria d’aquesta població és menor d’edat”

Per aquestes raons, des de la coalició d’esquerres, s’ha llançat una proposta perquè l’Ajuntament assumisca la seua responsabilitat com a institució que ha d’atorgar els millors serveis a totes les zones de la ciutat i per tant, treballar l’opció d’obrir les instal·lacions del Col·legi Públic Attilio Bruschetti per a la pràctica de l’esport i estudiar la demanda i possibilitat d’apertura de les instal·lacions de la resta de col·legis públics del nucli antic. Des d’EU s’ha plantejat com a necessari “un consens entre la comunitat educativa i representants veïnals de la zona a l’hora d’aprovar un reglament d’ús, un calendari i horari d’apertura així com personal de l’Ajuntament encarregat de vigilar rutinàriament, obrir i tancar les instal·lacions”. Per a Lorente “d’aquesta manera ens evitaríem qualsevol cas d’accident per part dels menors que accedeixen a les instal·lacions botant les tanques del centre i una millor prevenció davant possibles desperfectes per l’absència d’una reglamentació en l’ús del propi espai. A més, d’obrir noves possibilitats de realitzar esport en barris on ara no és possible.”